info
Lærerstudent Maya Albhaisi  på Åskollen skole

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse)

Vil du jobbe med ungdom? Som grunnskolelærer får du undervise i fag du selv er interessert i. I studiet får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

 

 

Endrede opptakskrav til lærerutdanningene

warning Vi har fått dispensasjon fra kunnskapsdepartementet til å ta opp søkere med generell studiekompetanse til lærerutdanninger.

keyboard_backspace Følg med på ledige studieplasser fra 20. juli

 

Her kan du bli lærer

Du kan ta lærerutdanning ved flere campuser, også som nett- og samlingsbasert studium.

 

Informasjonsmøte på nett

Torsdag 21. mars kl. 17.30-18.30 vil vi holde et åpent nettmøte for alle som er interessert i å vite mer om grunnskolelærerutdanningene på campus Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Nettmøtene vil bli holdt av studieveileder og programleder, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Hvorfor bli lærer på ungdomstrinnet?

Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å gjøre en forskjell ved å engasjere deg i hver elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.  

Du får være med å hjelpe ungdom til å oppdage egne evner og talenter.

  • Sikker jobb
  • God startlønn
  • Ingen dager er like
  • Spennende utfordringer  

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. Gjennom studiet opparbeider du deg dessuten lederkompetanse.  

Dette lærer du 

Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan du tilrettelegger for læring i forskjellige fag.  

Ingen elever lærer på samme måte, derfor får du innsikt i ulike pedagogiske metoder og måter å legge til rette for undervisning. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser, og i tillegg hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.  

Du har mye praksis gjennom hele studiet, og har mulighet til å bruke varierte, forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får også verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter, slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.  

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett, og dermed skreddersy utdanningen din.  

 

Godkjenning av tidligere utdanning 

Har du studiepoeng fra tidligere utdanning kan du søke om å få denne innpasset i grunnskolelærerutdanningen og gjennomføre utdanningen på kortere tid. Har du for eksempel 60 studiepoeng eller mer i ett av grunnskolens undervisningsfag, kan du gjennomføre utdanningen på fire år. Det kan også være mulig å få innpasset mindre emner. Lærerstudenter som får innpasset et helt fag vil få et tilpasset studieløp for gjennomføring av praksis og forsknings- og utviklingsoppgave (FoU). Kan det være aktuelt for deg, ta kontakt med studieveileder på aktuell Campus for nærmere informasjon og avklaring.

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 5-10 i grunnskolen. Norge trenger mange flere lærere, og som ferdigutdannet har du et trygt arbeidsmarked i vente.

Les mer: Dette tjener en lærer

Kontakt med arbeidslivet

USN har et nært samarbeid med skolesektoren som gir oss god innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til læreryrket fremover. Slik gir vi deg som student trygghet på at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene. 

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Første praksisperiode har du allerede i første semester, og du har totalt 115 praksisdager i løpet av de første fire årene. Du får god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre praksisskoler.

Du kan få slettet studielån

Tar du en femårig grunnskolelærerutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i tre av de første seks årene etter studiene. Beløpet varierer fra 51 000 til 161 000 kroner, avhengig av utdanning, hvor lang tid du bruker, og hvor i landet du arbeider i opptjeningstiden på tre år. I kombinasjon med andre ordninger kan beløpet bli høyere.

Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan du med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere, søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til følgende  doktorgradsutdanninger ved USN:

Studietilbud illustrasjonsbilde

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.