Lærerstudent Maya Albhaisi på Åskollen skole

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10

Notodden - Heltid

Vil du jobbe med ungdom? Som grunnskolelærer får du undervise i fag du selv er interessert i. I studiet får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 300
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 567
 • Antall semester: 10
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 

logo studiebarometer  Lærerstudentene på campus Notodden er landets mest fornøyde lærerstudenter (Studiebarometeret 2023).

Grunnskolelærerutdanning 5-10 ved campus Notodden

Ved den tradisjonsrike lærerutdanningscampusen på Notodden tilbys grunnskolelærerutdanning 5-10 nett- og samlingsbasert. Fagmiljøene på Notodden har lang erfaring med digital undervisning, og studentene møter innovativ nettdidaktikk i kombinasjon med ferdighetsretta og profesjonsnære samlinger.  

Samlingene utgjør navet i studiet. Her bygges relasjoner mellom fagmiljøer og studenter. Samlingene planlegges som regel tverrfaglig eller prosjektbasert. I arbeid med noen overordna tverrfaglige temaer, benyttes dramafaglig kompetanse til ledelse av profesjonsrettede temaverksteder basert på simuleringspraksiser. Slik skapes ferdighetsretta og praksisnær undervisning i samarbeid mellom faglærere og representanter fra praksisfeltet.

Vi jobber systematisk med sammensetning og oppfølging av studiegrupper. Profesjonelle læringsfellesskap utvikles både digitalt og i praktisk undervisning på samling. Blir du overraska når vi kan fortelle at grunnskolelærerutdanningene på Notodden over tid har svært gode score på Studiebarometeret på faglig og sosialt læringsmilø? Og at studentene her er blant det mest tilfredse nasjonalt? 

Grunnskolelærerutdanningene på Notodden har 5 fast tilsatte kombinasjonslærere som arbeider sammen med faglærerne våre med planlegging og gjennomføring av undervisning, digitalt og på samlinger. Kombinasjonslærerne er kontaktlærere i grunnskolen, men inngår samtidig som del av lærerutdanningsteamene på ulike trinn. Rollen sikrer utdanninga kontinuerlig tilgang på fersk klasseromkompetanse, og sammenhengen mellom teori og praksis kommer systematisk i fokus. Ordningen med kombinasjonlærere får svært gode tilbakemeldinger fra studentene og sikrer studiet arbeidslivsrelevans.

Studiemodell for campus Notodden

 

Høstsemester

Vårsemester

1. studieår

 • Norsk (20 stp) eller Matematikk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)
 • Norsk (20 stp) eller Matematikk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)

2. studieår

 • Norsk (20 stp) eller Matematikk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)

Valg skolefag 2 (30 stp)

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • skolefag 2 ved annen campus

3. studieår

Fordypning skolefag 2 (30 stp) fra forrige semester

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • skolefag 2 ved annen campus

Valgfag (30 stp)

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • Profesjonsrettet pedagogikk
 • valgfag ved annen campus
 • Internasjonalt studentutvekslingssemester

4. studieår

 • Masterfagpåbygning skolefag (30 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (30 stp)

5. studieår

 • Vitenskapsteori og metode (15 stp)
 • Masterfag (15 stp)
 • Masteroppgave (30 stp)

 

Ved campus Notodden tilbys lærerutdanningen som et nett- og samlingsbasert studium. Sjekk nærmere fagkombinasjonen i studiemodellen over. 

Ved grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn skal alle studenter de tre første årene gjennomføre 60 studiepoeng i to skolefag. Du skal allerede ved studiestart velge skolefag 1 på 60 studiepoeng som enten er matematikk eller norsk. Sammen med norsk eller mateamtikk tar du 30 stp i pedagogikk og elevkunnskap ved grunncampusen du søkte opptak. 115 dager praksis gjennomføres vanligvis i nærheten av bosted.  I vårsemesteret 2. studieår velger du ditt skolefag 2, som bygges ut til 60 stp i høstsemesteret i 3. studieår.

Du har mulighet til å plukke skolefag 2 fra 4. semester og valgfag 30 studiepoeng i 6. semester ved annen campus, slik at du kan skreddersy utdanningen din med fag du brenner for.

Sjekk studiemodellen for hvilke fag og valgfag som tilbys ved grunncampusen din, og studiemodellene for de andre campusene. 

Vi tar forbehold om oppstart av valgfag ved færre enn 15-20 studenter.

I 6. semester har du mulighet til å reise på studentutveksling. Her kan du alternativt velge et nytt undervisningsfag eller skolerelevant fag, som spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk, på 30 studiepoeng ved din grunncampus eller ved en annen campus ved USN.

Vi har stor bredde i fagene. Du kan velge masterfag i de fleste av grunnskolens fag. Du er kvalifisert til å ta master i ett av de to skolefagene du allerede har 60 stp i. Det vil si enten master i norsk, master i matematikk eller master i skolefag 2 fra 4/5. semester. I tillegg har du mulighet til å velge en master i profesjonsrettet pedagogikk eller master i spesialpedagogikk. 

Masterdelen av USNs grunnskolelærerutdanning er nett- og samlingsbasert. Samlingene vil foregå ved den campus masterfaget går, som ikke nødvendigvis vil være din grunncampus. Campus for masterfagene vil det bli orientert om senere i studieløpet. De obligatoriske fagene pedagogikk, vitenskapsteori og metode og praksis skal tilbys fra din grunncampus som ordinær undervisning.

Studiemodell og fagtilbud ved de andre campusene:

Du finner mer informasjon om de enkelte emnene og emnekombinasjon i studieplanen lenger ned på siden. Se også vær egen nettside for GLU med nyttig informasjon.

Samlinger og timeplan

Obligatoriske samlinger og praksis høst 2024:

Uke 34: oppstart fra mandag til torsdag (4 dager)

Uke 39: mandag til fredag (5 dager)

Praksisseminar digital uke 40 - onsdag kl 13-15. 

Praksis: uke 43-44-45

Timeplanfesta nettundervisningdager:

 • Norsk: onsdag kl 09-14 og torsdag kl 1300-1500 (uke 36+37 og 47) norsk på torsdager fra 09-13 (istedenfor onsdag)
 • Matematikk: onsdag kl 09-12
 • Matematikk: torsdag kl 09-12
 • Pedagogikk og elevkunnskap: fredag 9-13

Obligatoriske samlinger og praksis vår 2025:

Uke 3: tirsdag til torsdag (3 dager)

Uke 7: mandag til torsdag (4 dager)

Uke 15: Digital samling onsdag til fredag - Bærekraft.

Praksis: ukene 10-13

Timeplanfesta nettundervising:

 • Norsk: onsdag kl 09-14 og torsdag kl 13-15
 • Matematikk: onsdag kl 09-12
 • Matematikk: Torsdag kl 09-12
 • Pedagogikk og elevkunnskap: fredag kl 9-13
Nettundervisning

Nettundervisningen foregår i sann tid. Det gjøres unntaksvis opptak av forelesninger. Opptak begrunnes alltid ut fra faglige argumenter. Matematikkfaget bruker for eksempel opptak ut fra reine faglige begrunnelser. Men også her forventes aktiv deltakelse i nettundervisning og veiledningsøkter som foregår i sann tid.

I nettundervisningen forventer vi aktive studenter som logger seg på med lyd og bilde og deltar aktivt i dialog med undervisere og medstudenter. Nettklasserommet skal fungere mest mulig som et vanlig fysisk klasserom; et læringsfellesskap der du som student har et medansvar for samarbeidsklima og læringsmiljø.

Meld fra til din nettunderviser om du er forhindra fra å delta i timeplanfesta nettundervisning.

Krav til deltakelse i studiet

Dette studiets organisering passer når du ønsker fleksibiliteten som ligger i ukentlige nettundervisningsøkter og et begrenset antall samlinger per semester.

Mange av våre studenter arbeider i delstillinger i skolen eller relaterte virksomheter, men ellers er variasjonen stor med hensyn til alder og øvrig bakgrunn.

Dersom du planlegger deltidsjobb i kombinasjon med dette heltidsstudiet, er du avhengig av en samarbeidende arbeidsgiver som legger til rette slik at du kan delta i ukentlig timeplanfesta nettundervisning, på samlinger og i veileda praksis. 

Obligatoriske samlinger

Studiesamlinger er 100% obligatoriske. Begrunnelsen for dette finner du i innledningen til studieomtalen ovenfor. Omfanget av samlinger kan variere noe mellom semestere og studieår. Vanligvis vil du møte til samlinger som varer fra 3-5 dager 2-3 ganger per semester. Studenter som velger praktisk-estetiske fag (kroppsøving og kunst, design og håndverk) må påregne 3-4 samlinger per semester, som hovedregel a 5 dagers varighet. 

Du må med andre ord legge til rette for å kunne delta fullt ut på samtlige samlinger gjennom studiet. I masterdelen av grunnskolelærerutdanning 5-10 vil samlingene i masterfaget foregå på campuset ditt masterfag er plassert. Masterfag er i tillegg til på Notodden, også plassert i Drammen, Vestfold og i Porsgrunn. 

Fravær fra obligatoriske samlinger

Studiesamlingene og praksis er 100% obligatoriske i dette studiet. Fravær som ikke er dokumentert er ugyldig. Ferieturer og andre planlagte aktiviteter vil sortere under ugyldig fravær. I slike situasjoner risikerer studenten tap av eksamensrett i emnet og forsinka studieprogresjon.

Gyldig fravær fra samlinger er dokumentert sykdom og barns sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av legeattest. Ved gyldig fravær kan et alternativt kompenserende oppdrag vurderes ut fra en faglig helhetsvurdering av den enkelt student. 

Praksisopplæringen

Totalt skal du gjennomføre 115 dager veiledet praksis i løpet av studiet. Praksisopplæringen vil foregå i din lokale praksisskole nært bosted. Noe reisetid til praksisskole kan forekomme (inntil 1 time). Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet i 6. semester. Se praksishåndboken vår.

Innpassing

Studenter som har med seg relevant utdanning inn i grunnskolelærerutdanning 5-10, har mulighet til å søke innpasning av sine fag, også i tilfelle der aktuelle fag ikke inneholder fagdidaktikk og praksis. Godkjente innpasninger kan føre til at studenten får et nedkortet studieløp.

Eksamen

Studiet har ulike eksamensformer der du i mange tilfeller kan sitte hjemme og avlegge eksamen. Enten muntlig via Zoom, som hjemmeeksamen med alle hjelpemidler eller som mappeinnleveringer. I de emnene som har skoleeksamen kan du søke om å avlegge eksamen eksternt, slik at du kan slippe å reise til Notodden for å avlegge eksamen.

keyboard_backspace Mer informasjon om eksamen

Læringsmiljø og samarbeid

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er et fulltidsstudium. Du må påregne 40 timers studierelatert arbeid per uke. Læringsaktiviteter består av forelesninger i sann tid, av videobaserte læringsressurser, seminargrupper og kollokviegrupper samt egentid. Vi vektlegger etablering og oppfølging av studiegrupper på nett. Disse er vesentlige som læringsarenaer for nett- og samlingsbaserte studier. Dialogiske metoder og tilrettelegging for samarbeidslæring vektlegges, siden dette er kjernekompetanser i profesjonen du skal utdanne deg til. 

Digitale plattformer benyttes som møteplasser i studiegrupper og mellom studenter og faglærere. Samlingene i studiet har stor betydning for det faglige og relasjonelle læringsmiljøet.

Informasjonsmøte på nett

Torsdag 21. mars kl. 17.30-18.30 vil vi holde et åpent nettmøte for alle som er interessert i å vite mer om grunnskolelærerutdanningene på campus Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Nettmøtene vil bli holdt av studieveileder og programleder, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Hvorfor bli lærer på ungdomstrinnet?

Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å gjøre en forskjell ved å engasjere deg i hver elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.  

Du får være med å hjelpe ungdom til å oppdage egne evner og talenter.

 • Sikker jobb
 • God startlønn
 • Ingen dager er like
 • Spennende utfordringer  

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. Gjennom studiet opparbeider du deg dessuten lederkompetanse.  

Dette lærer du 

Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan du tilrettelegger for læring i forskjellige fag.  

Ingen elever lærer på samme måte, derfor får du innsikt i ulike pedagogiske metoder og måter å legge til rette for undervisning. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser, og i tillegg hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.  

Du har mye praksis gjennom hele studiet, og har mulighet til å bruke varierte, forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får også verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter, slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.  

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett, og dermed skreddersy utdanningen din.  

 

Godkjenning av tidligere utdanning 

Har du studiepoeng fra tidligere utdanning kan du søke om å få denne innpasset i grunnskolelærerutdanningen og gjennomføre utdanningen på kortere tid. Har du for eksempel 60 studiepoeng eller mer i ett av grunnskolens undervisningsfag, kan du gjennomføre utdanningen på fire år. Det kan også være mulig å få innpasset mindre emner. Lærerstudenter som får innpasset et helt fag vil få et tilpasset studieløp for gjennomføring av praksis og forsknings- og utviklingsoppgave (FoU). Kan det være aktuelt for deg, ta kontakt med studieveileder på aktuell Campus for nærmere informasjon og avklaring.

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 5-10 i grunnskolen. Norge trenger mange flere lærere, og som ferdigutdannet har du et trygt arbeidsmarked i vente.

Les mer: Dette tjener en lærer

Kontakt med arbeidslivet

USN har et nært samarbeid med skolesektoren som gir oss god innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til læreryrket fremover. Slik gir vi deg som student trygghet på at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene. 

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Første praksisperiode har du allerede i første semester, og du har totalt 115 praksisdager i løpet av de første fire årene. Du får god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre praksisskoler.

Du kan få slettet studielån

Tar du en femårig grunnskolelærerutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i tre av de første seks årene etter studiene. Beløpet varierer fra 51 000 til 161 000 kroner, avhengig av utdanning, hvor lang tid du bruker, og hvor i landet du arbeider i opptjeningstiden på tre år. I kombinasjon med andre ordninger kan beløpet bli høyere.

Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan du med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere, søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til følgende  doktorgradsutdanninger ved USN:

Studietilbud illustrasjonsbilde

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

Du som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, og som ønsker å oppfylle kravet for opptak til grunnskolelærerutdanning, faglærer eller lektorutdanning kan søke mattekurs via USN.

Opptakskravene til lærerutdanningen er endret i 2022:
Regjeringen vil endre opptakskravene til lærerutdanningen

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024