Henrik Eide (24) er ikke i tvil om hva han skal bli når han blir stor: Lærer!

– Jeg har valgt lærerutdanning fordi jeg liker å jobbe med mennesker, og syntes utdanning av barn og ungdom er viktig, forklarer han.

Henrik er fra Vestfossen i Øvre Eiker, og det var derfor enkelt å velge grunnskolelærerutdannelsen for trinn 5-10 på USN campus Drammen. 

Første praksisperiode hadde han allerede i det første semesteret, og han synes det var spennende å prøve seg på å være lærer på ordentlig.  

– Praksisperiodene er de mest lærerike gjennom hele studiet, og man får veldig mange inntrykk. Derfor kan det være veldig slitsomt i starten, men man lærer fort, forteller Henrik.

Praksis i mer enn ett semester

USN legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og som student er Henrik til sammen ute i praksis i mer enn ett semester. Som lærerstudent i praksis får du utdelt en egen praksislærer fra skolen hvor du jobber, som følger deg opp tett.  

– Jeg får god veiledning underveis, og praksisen varierer fra femte- til tiendeklasse. Jeg føler meg mye tryggere som lærer nå enn jeg gjorde før. Man venner seg fort til lærerhverdagen når man er i praksis, forklarer Henrik.

Det aller beste med praksis er alle de ulike lærerne og elevene man blir kjent med. 

Hittil har han hatt praksis på to ulike trinn, og han har en klar favoritt.

– Jeg har vært i syvende trinn og niende trinn, og jeg trives best med de eldre elevene. Her er det mer faglig utfordrende, samtidig som elevene er mer modne. Det er også flere som er i en opprørsfase og ikke liker skole. Da er det ekstra utfordrende, men også ekstra morsomt når man faktisk ser læreglede, sier studenten med et smil. 

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Du får en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre lærerutdanningsskoler.

– Det aller beste med praksis er alle de ulike lærerne og elevene man blir kjent med. Man lærer veldig mye av denne relasjonsbyggingen, og det gjør det morsomt å dra i praksis hver dag, sier Henrik.

Vil skape læreglede

Som lærer, lektor eller barnehagelærer kan du bidra til å forme barn og unges framtid. Du kommer til å være en viktig person i hverdagen til barn og unge. Ingen dager er like. Du får se barna lære og utvikle seg hver dag, hjelpe dem til å ta gode valg og bidra til at de har en god oppvekst.

Henrik håper han blir en inspirerende lærer den dagen han skal ut i skolen etter endt lærerutdanning. 

– Jeg ser mest frem til å skape en læreglede i mitt klasserom, og håper at flest mulig elever skal ha et positivt syn på skole etter å ha hatt meg som lærer, avslutter lærerstudenten på campus Drammen.  

Barnehagelærer på tur i skogen med barn

Lærer eller barnehagelærer – hva skal du bli? 

Dette er forskjellen på barnehagelærer og en lærer.