Hvilken lærerutdanning passer for deg?

Barnehagelærer

Barnehagelærere har en spennende og viktig rolle, og en trygg og fin jobb. Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn.

Grunnskolelærer 1-7

Norge trenger flere lærere, og som ferdigutdannet har du et trygt arbeidsmarked i vente. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere.

Grunnskolelærer 5-10

Ønsker du å bli ungdomsskolelærer? I dette studiet får du kunnskap om fagene du skal undervise i, og kompetanse til å overføre denne kunnskapen til elevene i 5.-10. trinn. Som ungdomsskolelærer kan du også undervise i barneskolens øverste klasser.

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Drømmer du om en aktiv arbeidsdag? Som lærer i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise både i grunnskolen og på videregående - og bli en inspirator for barn og unge.

Faglærer i design, kunst og håndverk

Ønsker du en kreativ jobb? Som faglærer i design, kunst og håndverk får du jobbe med formidling av ulike kunstformer til barn og ungdom.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Vil du bli lærer? Har du utdanning i relevante utdanningsfag fra tidligere, men mangler undervisningskompetanse? Hos oss kan du studere heltid eller deltid og vi tilbyr de fleste relevante undervisningsfag.

Lærer på videregående skole - lektor

Lektoryrket er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant ungdom. Som lektor kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole.

Mer om lærerutdanningene

Er det noe mer du lurer på?

På Discover USN treffer du studenter som kan svare på spørsmål om alt fra valg av studier, livet på campus, og andre praktiske spørsmål. 

Send oss dine spørsmål!


Spør en student