Det er massevis av gode grunner til å velge lærerutdanning. Du kan fordype deg i din faglige interesse, får et spennende yrke, blir ettertraktet på arbeidsmarkedet og kan få jobb i hele landet. Og ikke minst blir du en viktig voksenperson for barn og unge.

Men det er også kjekt å vite at lærerutdanningene kan gi deg jobbmuligheter utover barnehage og skole. 

Dyrk din faglig interesse

Lærerutdanningene gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ulike fag som matematikk, norsk og samfunnsfag. Du kan også velge å fordype deg i fag som kunst og håndverk, kroppsøving eller historie. Her er det altså gode muligheter for å dyrke din faglige interesse. 

Les mer om lærerutdanningene på USN

I tillegg får du kunnskap og ferdigheter i å arbeide med mennesker, og dette gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. Lærerutdanningen utvikler din kompetanse til å lede og utvikle læreprosesser som krever samarbeid, noe som trengs i mange yrker og fagfelt. 

Alle våre lærerutdanninger er tett koblet mot arbeidslivet ved at studentene er mye ute i praksis. Vårt gode samarbeid med barnehager og skoler sørger for at du får den kompetansen arbeidsplassene trenger. Det gjør at du kan føle deg trygg i rollen du går ut i når du skal på jobb som lærer eller barnehagelærer.

Barnehagelærer og barn ute i naturen
Hvis du trives ute i naturen kan barnehagelærerutdanning være midt i blinken. Foto: USN/ Ingvild Stokka

Du kan bidra til å løse samfunnsutfordringer

Som lærer er du viktig for utvikling av kompetanse i samfunnet. Du vil ha en sentral rolle i å drive samfunnet fremover ved å være en kunnskapsformidler og en pådriver for kompetanseutvikling innen miljø og bærekraft. Du vil også være viktig for å bekjempe utenforskap, og for å fremme folkehelse og livsmestring.

Med en lærerutdanning kan du bidra til å løse samfunnsutfordringer med undervisning og utvikling innenfor flere sektorer, både i offentlig og privat næringsliv.

Spennende og gode jobbmuligheter

Etter 3 års utdanning som barnehagelærer eller 5 års utdanning som grunnskolelærer kommer du ut på arbeidsmarkedet med en ettertraktet kompetanse. Du vil sannsynligvis kunne velge og vrake i jobbtilbud i hele landet, og startlønna er slett ikke verst. 

Les også:
Dette tjener en barnehagelærer
Dette tjener en lærer og en lektor

I tillegg vil du også kunne få jobb i mange andre sektorer som driver med opplæring, for eksempel i kulturskole, personalavdelinger, kulturnæring, som journalist, i pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste og innen en rekke andre områder. Mange ledere i offentlig og privat sektor har faktisk bakgrunn som lærer. 

Lærere kan også bidra med sin kompetanse i bistandsorganisasjoner og ulike kompetansesentre som har ansvar for folkeopplysning, eller innen forskning og høyere utdanning.

De fleste ønsker heldigvis å starte sin arbeidskarriere etter utdanningen med å arbeide i barnehage og skole, men det er også kjekt å vite at utdanningen gjør deg i stand til å gå inn i helt andre arbeidsmarkeder – hvis du en dag skulle ønske det.

Henrik Eide smiler på campus Drammen

Praksis er den beste opplevelsen i lærerutdanningen

– Det aller beste med praksis er alle de ulike lærerne og elevene man blir kjent med, sier Henrik.