info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Bachelor – Barnehagelærerutdanning

Bachelor – Barnehagelærerutdanning

Er du opptatt av barns lek, undring og læring og ønsker å ha en lederjobb? Da er barnehagelærerutdanningen noe for deg. Som barnehagelærer får du kunnskap om barns utvikling, lek og læring og kompetanse til å lede barn, medarbeidere og barnehagen.

Velg studiet som passer for deg

Du kan studere barnehagelærer som treårig studium ved våre campuser i Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Barnehagelærer tilbys også som et fireårig samlings- og nettbasert studium ved campus Notodden og som fireårig deltidsstudium ved campus Vestfold. Vi gjør oppmerksom på at det er fire obligatoriske samlinger per semester i Notodden for det nettbaserte studiet.

 

Hvorfor barnehagelærerutdanning?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre. Barnehagelærerutdanningen ved USN er forskningsbasert og arbeidslivsrelevant.  Pedagogisk ledelse er et gjennomgående tema i både teoristudiet og praksisstudiet, og det skal være en tydelig progresjon fra første til siste studieår. 

Barnehagelærer er en profesjonsutdanning der du skal ha 100 dager i praksis som er regulert gjennom nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanningen.  

 

 

Dette lærer du 

På studiet tilegner du deg kunnskap om hvordan du møter barn på en anerkjennende måte, og kunnskap og forståelse av lekens og barndommens egenverdi. Du lærer om hvordan barn utvikler seg språklig og motorisk og om deres skaperevne og bevegelsesglede. Studiet gir deg gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider rundt det å jobbe med barn i barnehage. Det er praksisopplæringen som skal omfatte minimum 100 dager, 95 dager i barnehage og fem dager med fokus på overgang og sammenheng mellom barnehage og skole. 

På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei til å bli barnehagelærer.  

Se webinar om hvordan det er å studere bachelor i barnehagelærer.

Joakim skal bli influenser – en barnehagelærer!

Joakim vil bidra i samfunnet med et yrke som betyr noe. Trøste, engasjere og rettlede! Han vil bli en influenser. En barnehagelærer!

Kontakt med arbeidslivet

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året. Du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen. Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen.  

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om lærerutdanningene. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnehagelærer i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Velg studiet som passer for deg

Du kan studere barnehagelærer som treårig studium ved våre campuser i Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Barnehagelærer tilbys også som et fireårig samlings- og nettbasert studium ved campus Notodden og som fireårig deltidsstudium ved campus Vestfold. Vi gjør oppmerksom på at det er fire obligatoriske samlinger per semester i Notodden for det nettbaserte studiet.