info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Barnehagelærer

Drammen - Heltid

Er du opptatt av barns lek, undring og læring og ønsker å ha en lederjobb? Da er barnehagelærerutdanningen noe for deg. Som barnehagelærer får du kunnskap om barns utvikling, lek og læring og kompetanse til å lede barn, medarbeidere og barnehagen.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 132
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 60
Minn meg på søknadsfrist
Barnehagelærer leker med barn

Heltid i Drammen

Ved campus Drammen tar du barnehagelærerutdanningen på heltid som en treårig bachelor. Du kan velge samme alternativ ved campusene Porsgrunn, Notodden og Vestfold.

Hvorfor barnehagelærerutdanning?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Barnehagelærerutdanningen vår er forskningsbasert og arbeidslivsrelevant.  Pedagogisk ledelse er et gjennomgående tema i både teoristudiet og praksisstudiet, og det skal være en tydelig progresjon fra første til siste studieår. 

Barnehagelærer er en profesjonsutdanning der du skal ha 100 dager i praksis som er regulert gjennom nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanningen.  

 

 

Dette lærer du 

På studiet tilegner du deg kunnskap om:

 • hvordan du møter barn på en anerkjennende måte
 • og forståelse av lekens og barndommens egenverdi
 • hvordan barn utvikler seg språklig og motorisk
 • deres skaperevne og bevegelsesglede

Studiet gir deg gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider rundt det å jobbe med barn i barnehage. Det er praksisopplæringen som skal omfatte minimum 100 dager,  95 dager i barnehage og  fem dager med fokus på overgang  og sammenheng mellom barnehage og skole. 

På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei til å bli barnehagelærer. 

Rolf Ramberg foran barnehagen

Rolf er barnehagelærer - en superhelt!

Rolf Ramberg er pedagogisk leder i barnehage og elsker hver dag på jobben. Ikke bare er han superhelten til de minste, men han gir dem trygghet og lærdom hver dag på jobb.

Kontakt med arbeidslivet

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis  fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året. Du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen. Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen.  

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnehagelærer i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Eksterne søkere kan bare søke overflytting til barnehagelærerutdanning ved USN til tredje studieår. Mer om overgang/overflytting.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Minn meg på søknadsfrist

Flere av våre tilsvarende studietilbud