Ved USN kan du studere til å bli barnehagelærer på campus Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Du kan studere heltid, deltid og nett- og samlingsbasert.

Under utdanningen får du 100 dager i praksis. 100 dager hvor du får brukt det du lærer på universitet. Praksis er en læringsarena på lik linje med ordinær undervisning, og du får mulighet til å teste det du har lært i forelesningssalen ute i en barnehage.

Du får erfart hvor din framtidige arbeidsdag vil bli og du blir fulgt opp av erfarne barnehagelærere som vil veilede og hjelpe deg underveis.

Lek, læring og ledelse

I utdanningen er lek og læring viktig, men i tillegg er lederutdanning en sentral del av det å bli barnehagelærer. Du skal lede både barn og voksne. Du skal lede det pedagogiske arbeidet, du skal kunne planlegge og du skal evne å vurdere og evaluere det du gjør.

Jostein Paulgård Østmoen er førstelektor ved barnehageutdanningen ved USN. Han forteller deg om alle mulighetene dine som barnehagelærer og hvor viktig yrket er. 

 

Lær å lede som barnehagelærer

Få tenker på at en barnehagelærer skal lede både barna og de voksne i barnehagen. I tillegg har du som barnehagelærer en viktig rolle som veileder overfor de foresatte. Derfor er ledelsesteori en viktig del av utdanningen, forteller Jostein Paulgård Østmoen. Han underviser på barnehagelærerutdanningen på USN.

Bli med på de små og store utviklingene

I den perioden barn går i barnehagen skjer det en stor utvikling hos disse små menneskene. Som barnehagelærer får du være med å se, bidra og hjelpe barna til å utvikle seg. En barnehagelærer støtter opp under denne utviklingen som både har betydning her og nå og for hvordan de vil bli som voksen.

Jostein synes det er utrolig spennende og meningsfylt å jobbe med små barn. 

– Barn, disse små små menneskene vi møter i barnehagen - det er noe av det mest spennende, interessante, dynamiske og levende man kan drive. De er i en fase i livet hvor det skjer utrolig mye. Som barnehagelærer får du være med å leke og støtte disse små barna i den viktige fasen. 

Bruk egne interesser inn i jobben

Barn som går i barnehagen trenger trygghet og kjærlighet og du som barnehagelærer må se barnas individuelle styrker og behov, sørge for at de opplever mestringsfølelse og gleden av å nå et mål. Som barnehagelærer er det viktig å anerkjenne barn som menneske og at de har verdi i seg selv.

Som barnehagelærer kan du lett ta i bruk egne interesser og kunnskap du har som privatperson inn i yrket. Er du interessert i musikk, idrett, friluftsliv, maling eller sang, kan du bruke dette i utdanningen og i yrkeslivet. Barn merker når du som voksen er engasjert. Engasjement smitter og skaper rom for lek og læring med ungene.

Som barnehagelærer må du like å jobbe med mennesker, både barn og voksne.

Susanne Frydeborg-Olsen har studert Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere på USN

Flere veier til å bli leder i barnehage

Har du allerede pedagogisk utdanning, men er ikke kvalifisert til å bli pedagogisk leder i barnehage? Da kan en videreutdanning hjelpe deg.