Jostein Paulgård Østmoen

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (12006)
Underviser og veileder i pedagogikk og profesjonskunnskap på barnehagelærerutdanning, videreutdanning og masterutdanning. Har studieåret 2023/24 et deltids engasjement som programleder ved barnehagelærerutdanningen Campus Drammen. Forskningsfelt: Barnehagepedagogikk med hovedfokus på lek og overganger, samt profesjonsutøvelse (og -danning) i høyere utdanning. Vinner av den nasjonale prisen "Årets Barnehageinspirator 2021".

Ansvarsområder

 • Programleder barnehagelærerutdanningen Campus Drammen:
  • Deltid studieår 2023/24
 • Emnekoordinator: Barns utvikling, lek og læring. 
 • Trinnleder: 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanningen Campus Drammen
 • Undervisningsoppgaver 2023/24 
  • Videreutdanning barnehagepedagogikk. Studieleder med emneansvar. 
  • Barns utvikling, lek og læring 1.
  • Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. 
  • Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen.
 • Veiledningsoppgaver 2023/24:
  • Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen
  • Masteroppgaven i pedagogikk
 • Medlem i forskergrupper:
  • Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring
  • UNBA - Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen.

Kompetanse

 • Førstelektor barnehagepedagogikk
 • Mastergrad barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.
 • Barnehagelærer. 
 • Allmennlærer/adjunkt. 

CV

 • 2020-d.d. Universitetet i Sørøst-Norge. Førstelektor i barnehagepedagogikk
 • 2017-2020. Universitetet i Sørøst-Norge. Kvalifiseringsstilling førstelektor. 
 • 2015-2017: Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge. Høgskolelektor i pedagogikk.                          
 • 2007-2015: Møllefossen Barnehage AS. Faglig leder/førskolelærer. 
 • 1997-2007: Øvre Eiker kommune. Allmennlærer. 

Linkedln-profil

Publikasjoner

Diverse formidling:

Bli barnehagelærer! - rekrutteringsfilm barnehagelærerstudiet USN 

Ukas ansatt USN - "Hvorfor trenges gode barnehagelærere?

Episode 29 - Om profesjonsidentitet, profesjonelt ansvar og programmer - Gjest i podkasten Perspektiver på barnehagelige fenomener.  

Publikasjoner i Cristin