Susanne Frydenborg-Olsen er utdannet faglærer i kunst og håndverk og har i tillegg 30 studiepoeng i Sosialpedagogikk. Hun har jobbet som assistent i barnehage i over ti år, men har nå blitt student igjen. Når hun er ferdig med videreutdanningen Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere på Notodden blir hun kvalifisert til å jobbe som pedagogisk leder.

– Disse to årene ved USN blir en påbygging av pedagogikken jeg har fra faglærerutdanningen, sier Susanne.

Det var ønsket om å kunne ta mer ansvar og utvikle seg som pedagog som gjorde at hun valgte å ta mer utdanning.

–  Jeg synes det virket veldig spennende å få lære enda mer om pedagogikken rettet mot spesielt de yngste barna, da jeg har jobbet i barnehage i over ti år nå. Jeg følte at det var mye jeg var nysgjerrig på å få mer kunnskap om, og som jeg kunne knytte til jobben jeg har i barnehagen ved siden av studiene. Det er godt å ha mer kunnskap i ryggen i forhold til de valgene vi blir stilt oppimot i hverdagen vår med barna, det kan gi en faglig trygghet. Det kjentes godt ut å få kommet seg litt videre for min egen del da jeg har jobbet hovedsakelig som assistent alle disse årene, og jeg syns det er spennende med de utfordringene det ligger i å jobbe som pedagogisk leder, sier hun.

Bruker egen arbeidsplass som praksis

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere er en nett- og samlingsbasert deltidsutdanning som tas over to år. Det består av de to emnene Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk, som tas henholdsvis første og andre året.

– De to studieårene er lagt opp slik at det ene året fokuserer mye på barnehagens historikk, og er knyttet til mye ledelse av både barn og voksne, og spesielt de eldste barna i barnehagen. Det å være pedagogisk leder er jo også på mange måter en lederstilling, og man skal ha de riktige verktøyene for å lede og veilede både personalgruppa og barnegruppa.

– Det andre året er fokuset rettet mot de yngste barna, og her er temaer som tilknytning, relasjoner, omsorg, lek og medvirkning blant annet. På slutten av hvert studieår skriver man prosjektoppgave, og her får man mulighet til å fordype seg innen temaer man syns er spesielt spennende og vil lære mer om. 

Et av opptakskravene til studiet er at du må ha minimum 20% ansettelse i en barnehage ved studiestart. Det er fordi egen arbeidsplass brukes som praksis i studiet.

– Mange av oppgavene går ut på å utføre prosjekter her, både rettet mot arbeidet med barna, men også i form av refleksjonsmøter med andre ledere. Man kan også velge om man vil kontakte andre barnehager i noen av oppgavene, og når det gjelder spesielt den største prosjektoppgaven så anbefales det å utføre innhenting av data i andre barnehager enn den man selv jobber ved. Dette er fordi det ikke skal bli for nært i forhold til relasjonene man har til sin egen barnehage. Så for de fleste vil det bli en blanding av å bruke sin egen arbeidsplass, samt andre barnehager man selv kontakter, sier Susanne.

Barnehagelærer på tur med barn i snøen

5 gode grunner til å bli barnehagelærer

Vil du ha en leken arbeidshverdag, der ingen dager er like? Her finner du flere gode grunner til hvorfor du bør velge barnehagelærerstudier.

– Står tryggere i pedagogrollen

Etter mange år som assistent er drømmen å bli pedagogisk leder, aller helst i en barnehage som har mange av de satsingsområdene hun selv synes er spennende.

– Studiet har vært med på å øke interessen min for faget, og det er på mange måter spennende å få starte på et nytt kapittel i karrieren. Jeg vil absolutt anbefale dette studiet til alle som ønsker å få godkjent utdanning som pedagogisk leder, og til alle som ønsker å utvikle seg som pedagog. Studiet kan være en døråpner til et karriereskifte og gi deg mange nye muligheter innen barnehageyrket.

– Studiet krever mye av deg, det tilsvarer på mange måter en femti prosent jobb, men er du motivert nok så får du det til selv om du jobber mye utenom. Det som er så bra med denne formen for å studere er at alt du lærer på studiet kan du knytte direkte til jobben du gjør i barnehagen. Det er mye lettere å lære seg ny kunnskap når du får testet det ut og opplevd teorien i praksis. Og det er veldig spennende å bli introdusert for oppdatert teori om faget sitt, du får en annen bevissthet rundt din egen praksis, og det er utrolig lærerikt. Jeg har lært veldig mye om meg selv disse to årene, og kjenner at jeg står mye tryggere i pedagogrollen.