Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Notodden - Deltid

Er du utdannet lærer eller pedagog? Vil du ha kompetanse som barnehagelærer? Bli med på å gi barn en god start på livet!

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 6345
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 16
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Høsten 2024:

 • Samling tirsdag og onsdag i ukene 35, 39 og 46.
 • Nettundervisning: tirsdager i uke 37 og 43.

Våren 2025:

 • Samling tirsdag og onsdag i ukene 3 og 12.
 • Nettundervisning: tirsdager i uke 6, 9, 15 og 18.

Studieprogrammets innhold

Studiet skal utvikle pedagogisk innsikt og faglige dyktighet og kyndighet i å arbeide helhetlig der lek, læring, omsorg og danning er sentrale elementer. Studiet skal også bidra til å utvikle studentens pedagogiske innsikt og faglige dyktighet i å arbeide med barn i alderen 0-3 år. Gjennom dette studiet får studentene oppdatert kunnskap om ny forskning knyttet til arbeid i barnehagen og kunnskap om ledelse og barnehagens grunnleggende prosesser.

Studiet gir kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehagen.

Studiet består av emnene Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere og Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere. Rekkefølge på emnene er valgfritt.

Hvem passer studiet for?

Studieprogrammet Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere er en tilleggsutdanning rettet mot personer med annen treårig pedagogisk høgskole- eller universitetsutdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å styrke sin kompetanse eller få fast tilsetting i barnehage som pedagogisk leder.

Se under punktet opptakskrav hvilke pedagogiske utdanninger som kvalifiserer for opptak.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Fullført en av følgende utdanninger:

 • Grunnskolelærer trinn 1-7
 • Allmennlærerutdanning
 • Faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

I tillegg må du ha minimum 20 % ansettelse i barnehage ved studiestart.

Vennligst fyll ut skjema under for å dokumentere arbeidsforhold:

Skjema for dokumentasjon på arbeidsforhold.

Dokumentasjon på ansettelse må være oversendt opptakskontoret senest 1. august. Dersom du ikke kan dokumentere slik ansettelse innen 1.august, kan USN være behjelpelig med å finne en hospiteringsbarnehage (ulønnet) slik at kravet om 20 % tilstedeværelse i barnehage allikevel oppfylles. 

Dersom du har tatt et av emnene i programmet tidligere, kan du søke om godkjenning av dette.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk. Utenlandsk lærerutdanning må være godkjent av NOKUT/UDIR som viser at du er kvalifisert til å bli ansatt som lærer i norsk grunnopplæring.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifisert fikk plass

Har du spørsmål?