info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Nettstudier - Deltid

Er du utdannet lærer eller pedagog? Vil du ha kompetanse som barnehagelærer? Bli med på å gi barn en god start på livet!

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Nettstudier
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 6345
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: 15.04.2023
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4

Undervisningsdatoer

Studiet er samlings- og nettbasert med samlinger på Notodden.

Høst 2023:

 • Samling på Notodden tirsdag og onsdag i uke 35, 39 og 48.
 • Nettundervisning tirsdag i uke 42 og 45.

Vår 2024:

 • Samling på Notodden tirsdag og onsdag i uke 5 og 9.
 • Nettundervisning tirsdag i uke 3, 7, 13 og 17.

All undervisning foregår fra klokken 09.15-15.00.

 

Studieprogrammets innhold

Studiet skal utvikle pedagogisk innsikt og faglige dyktighet og kyndighet i å arbeide helhetlig der lek, læring, omsorg og danning er sentrale elementer. Studiet skal også bidra til å utvikle studentens pedagogiske innsikt og faglige dyktighet i å arbeide med barn i alderen 0-3 år. Gjennom dette studiet får studentene oppdatert kunnskap om ny forskning knyttet til arbeid i barnehagen og kunnskap om ledelse og barnehagens grunnleggende prosesser.

Studiet gir kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehagen.

Studiet består av emnene Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere og Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere. Rekkefølge på emnene er valgfritt.

Hvem passer studiet for?

Studieprogrammet Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere er en tilleggsutdanning rettet mot personer med annen treårig pedagogisk høgskole- eller universitetsutdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å styrke sin kompetanse eller få fast tilsetting i barnehage som pedagogisk leder.

Se under punktet opptakskrav hvilke pedagogiske utdanninger som kvalifiserer for opptak.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Fullført en av følgende utdanninger:

 • Grunnskolelærer trinn 1-7
 • Allmennlærerutdanning
 • Faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

I tillegg må du ha minimum 20 % ansettelse i barnehage ved studiestart.

Vennligst fyll ut skjema under for å dokumentere arbeidsforhold:

Skjema for dokumentasjon på arbeidsforhold.

Dersom du har tatt et av emnene i programmet tidligere, kan du søke om godkjenning av dette.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk. Utenlandsk lærerutdanning må være godkjent av NOKUT/UDIR som viser at du er kvalifisert til å bli ansatt som lærer i norsk grunnopplæring.