info
Herman Lynne, masterstudent i design, kunst og håndverk

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Vil du bli lærer på ett eller to år? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er for deg som allerede har fagstudier fra universitet eller høgskole og trenger pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse.

NB! 

23. april kom Kunnskapsdepartementet med et forslag til endringer i opptaksforskriften og i PPU-forskrifta. I forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning foreslår departementet blant annet å åpne for at institusjonene i en overgangsperiode fram til 2030, kan ta opp søkere med relevant bachelorgrad, oppfylle krav til fagdidaktikk og minst to års relevant arbeidserfaring fra skolen, til praktisk-pedagogisk utdanning på 60 studiepoeng. Høringsfristen var 7. juni.

I påvente av endringer i opptakskravet har USN besluttet å avvente med å lyse ut ledige plasser på PPU til en eventuell endring av opptakskravet er vedtatt. Dersom endringene vedtas, vil USN åpne for nye søknader på ledige studieplasser med nytt opptakskrav.  Alle som har søkt opptak høsten 2024 og fått «ikke kvalifisert» vil få en e-post med mulighet til å laste opp ny dokumentasjon på relevant arbeidserfaring for å kunne få en ny vurdering. Søkere som ikke har søkt i årets opptak, vil få samme mulighet til å søke via «ledige studieplasser».

Vi anbefaler derfor å følge med på våre nettsider i tiden som kommer om man ønsker å søke på PPU.

Velg campus og spesialisering

Du har mulighet til å ta fleksibel nett- og samlingsbasert PPU ved våre campuser i Notodden, Ringerike og Vestfold. Du kan velge mellom heltid og deltid og fagdidaktikk i 14 ulike fag. Fellesfaget pedagogikk tilbys på alle tre campus, men det enkelte campus har noe ulikt fagtilbud. Du kan fordype deg i ett fag eller velge en kombinasjon av to fagdidaktikker. Det er mulig å velge fag på tvers av campus. Se informasjon om hvilke fag som tilbys på de ulike campusene nedenfor.

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. 

Se mulighetene for å søke om Utdannings- og rekrutteringsstipend

Hvorfor PPU?

Norsk skole har et stort behov for kvalifiserte lærere. De fleste studenter som fullfører praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) hos oss, velger skolen som fremtidig arbeidsplass.

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. 

Se mulighetene for å søke om Utdannings- og rekrutteringsstipend

Med vitnemål fra PPU kan du undervise fra trinn 5-13 i skolen. Kombinasjonen av fagstudier fra universitet eller høgskole og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer blant annet i videregående skole, på ungdomstrinnet, i voksenopplæring og folkehøgskole. 

Fagdidaktikk i musikk, samt design, kunst og håndverk gir deg også undervisningskompetanse i kulturskolen. 

Det finnes også andre yrkesområder innenfor offentlig og privat sektor, som etterspør mennesker med den kompetansen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir.

Timeplan og organisering av praksis

PPU er et nett- og samlingsbasert studieprogram. Her beskriver vi rammene for det første av de to semestrene (med forbehold om endringer):

Heltid høst 2024 - vår 2025

HØST 2024

Samlingsuker på nett (med forbehold om endringer):

 • UKE 33: Oppstart og pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 36, 38 og 40: Pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 34, 37, 39 og 48: Fagdidaktikk 1 på nett torsdag og/eller fredag. 
Fagdidaktikk på Zoom (med forbehold om endringer):
Onsdag (hovedregel 9.15-13.00)

Torsdag (hovedregel 9.15-13.00)

Fredag (hovedregel 9.15-13.00)

Markedsføring 1 (Ringerike)

Design, kunst & håndverk 1 (Notodden)

Engelsk 1 (Vestfold)

Økonomi 1 (Ringerike)

Engelsk og fremmedspråk 1 (Notodden)

Kroppsøving og idrettsfag 1 (Notodden)

 

Friluftsliv 1 (Notodden)

Matematikk 1 (Vestfold og Notodden)

 

Kroppsøving og idrettsfag 1 (Vestfold)

Norsk 1 (Notodden, Ringerike og Vestfold)

 

Musikk 1 (Vestfold)

Samfunnsfag 1 (Notodden)

 

Naturfag 1 (Notodden og Vestfold)

 

 

Rettslære 1 (Ringerike)

 

 

RLE (Notodden)

 

  Samfunnsfag (Ringerike)  
 • UKE 37 og 40: Tverrfaglige webinar på zoom (legges til tirsdager 14.00-17.00)
 • UKE 34, 37, 39 og 48: Fagdidaktikk emne 3, fordypning for studenter med fagdidaktikk i bare ett fag. Undervisning og veiledning legges hovedsakelig til etter fagdidaktikk 1 i samme fag, 13.15-16.00. (Det blir ikke nødvendigvis undervisning og veiledning i alle uker med fagdidaktikk i emne 1. Enkelte fag vil kunne benytte motsatt dag av fagdidaktikk 1. Norsk 3 går motsatt dag av emne 1 (09:15-14:00), RLE 3 går motsatt dag av emne 1 (13.15-16.00). Du finner nærmere informasjon i semesterplanen for det enkelte fag.)
 • UKE 48-51: Eksamen.

Samlinger på campus (med forbehold om endringer):

 • UKE 35:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.

  Merk unntak:

  1. Design, kunst og håndverk 1: Samling torsdag og fredag av fagspesifikke årsaker (fredag til klokka 14.00)
  2. Musikk 1: Samling torsdag og fredag av fagspesifikke årsaker (fredag til klokka 14.00)
  3. Friluftsliv 1: Samling starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (fredag til klokka 14.00).
  4. Naturfag 1, Notodden studenter har samling onsdag (9.15-16.00), Vestfold studenter har samling fredag (9.15-16.00). 

Fagdidaktikk 3 går på motsatt dag av fagdidaktikk 1 (9.15-16.00). Dette gjelder for studenter med bare en fagdidaktikk, altså fordypning i ett fag.

Merk unntak:

 1. Naturfag 3 har samling torsdag (9.15-16.00). En samling blir gjennomført i Vestfold, en samling blir gjennomført på Notodden.
 • UKE 41:

  Pedagogikk torsdag (9.15-16.00) og fredag (9.15-14.00).

  Merk unntak:

  Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag:

 1. Design, kunst & håndverk 1: Samling tirsdag og onsdag av fagspesifikke årsaker
 2. Musikk 1: Samling onsdag av fagspesifikke årsaker
 3. Friluftsliv 1: Samling tirsdag og onsdag av fagspesifikke årsaker

VÅR 2025:

Samlingsuker på nett (med forbehold om endringer):

 • UKE 2, 5 og 15: Pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 3, 13, 14 og 18: Fagdidaktikk 2 på nett onsdag, torsdag eller fredag. Unntak for uke 18. Fagdidaktikk for emner som vanligvis går torsdag går tirsdag. Fagdidaktikk som vanligvis går fredag og onsdag går på onsdag.

For oversikt over tidspunkt for fagdidaktikk på Zoom, se tabell over. Emne 1 blir til emne 2 (samme tidspunkt).

 • Tverrfaglige webinar på nett i uke 3 og 18 (vil trolig legges til tirsdag 14.00-17.00).
 • UKE 19: Eksamensperioden starter.

Samlinger på campus (med forbehold om endringer):

 • UKE 4:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.
  Merk: 1) Design, kunst og håndverk 1, og 2) Musikk 1, har også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (9.15-14.00). Samling i Friluftsliv 1 starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker. 

 • UKE 17:
  Pedagogikk torsdag (9.15-16.00) og fredag (9.15-16.00).
  Merk: Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag: 1) Musikk (onsdag), 2) Friluftsliv (onsdag, for friluftsliv er dette ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø). 

PRAKSIS:

Følgende uker er satt av til praksis i høst- og vårsemesteret: 

keyboard_backspace Ukene: 42-47

keyboard_backspace Ukene: 6-12 (minus vinterferieuken)

Du må gjennomføre 6 uker praksis hvert semester. 

Deltid 1. året høst 2024 - vår 2025

HØST 2024: 

Samlingsuker på nett (med forbehold om endringer):

 • UKE 33: Oppstart og pedagogikk på nett torsdag, 9.15-13.00
 • UKE 36, 38 og 40: Pedagogikk på nett torsdag, 9.15-13.00 
 • UKE 34, 37, 39 og 48: Fagdidaktikk 1 på nett torsdag eller fredag. 
Fagdidaktikk på Zoom
  Onsdag (hovedregel 9.15-13.00) 

Torsdag (hovedregel 9.15-13.00)

Fredag (hovedregel 9.15-13.00)

  Markedsføring 1 (Ringerike)

Design, kunst & håndverk 1 (Notodden)

Engelsk 1 (Vestfold)

  Økonomi 1 (Ringerike)

Engelsk og fremmedspråk 1 (Notodden)

Kroppsøving og idrettsfag 1 (Notodden)

   

Friluftsliv 1 (Notodden)

Matematikk 1 (Vestfold og Notodden)

   

Kroppsøving og idrettsfag 1 (Vestfold)

Naturfag 1 (Notodden)

   

Musikk 1 (Vestfold)

Norsk 1 (Notodden, Ringerike og Vestfold)

   

Naturfag 1 (Notodden og Vestfold)

Samfunnsfag 1 (Notodden)

   

Samfunnsfag (Ringerike)

 

   

Rettslære 1 (Ringerike)

 

    RLE (Notodden)  
 • Tverrfaglige webinar på nett i uke 37 (legges til tirsdag 14.00-17.00).
 • UKE 48-51: Eksamen.

Samlinger på campus (med forbehold om endringer):

 • UKE 35:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.

  Merk unntak:

 1. Design, kunst og håndverk 1: Samling torsdag og fredag av fagspesifikke årsaker (fredag til klokka 14.00)
 2. Musikk 1: Samling torsdag og fredag av fagspesifikke årsaker (fredag til klokka 14.00)
 3. Friluftsliv 1: Samling starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (fredag til klokka 14.00).
 4. Naturfag 1, Notodden studenter har samling onsdag (9.15-16.00), Vestfold studenter har samling fredag (9.15-16.00). 

 

 • UKE 41:

  Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag:

 1. Design, kunst & håndverk 1: Samling tirsdag og onsdag av fagspesifikke årsaker
 2. Musikk 1: Samling onsdag av fagspesifikke årsaker
 3. Friluftsliv 1: Samling onsdag av fagspesifikke årsaker ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø.

VÅR 2025

Samlingsuker på nett (med forbehold om endringer):

 • UKE 2, 5 og 15: Pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 3, 13, 14 og 18: Fagdidaktikk 2 på nett onsdag, torsdag eller fredag. Unntak for uke 18. Fagdidaktikk for emner som vanligvis går torsdag går tirsdag. Fagdidaktikk som vanligvis går fredag og onsdag går på onsdag.

For oversikt over tidspunkt for fagdidaktikk på Zoom, se tabell over. Emne 1 blir til emne 2 (samme tidspunkt).

 • Tverrfaglige webinar på nett i uke 3 og 18 (vil trolig legges til tirsdag 14.00-17.00).
 • UKE 19: Eksamensperioden starter.

Samlinger på campus (med forbehold om endringer):

 • UKE 4:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.

  Merk: 1) Design, kunst og håndverk 1, og 2) Musikk 1, har også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (9.15-14.00). Samling i Friluftsliv 1 starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker. 
   

 • UKE 17:
  Merk: Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag: 1) Musikk (onsdag), 2) Friluftsliv (onsdag, for friluftsliv er dette ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø). 

PRAKSIS:

Følgende uker er satt av til praksis i høst- og vårsemesteret:

Ukene 42-47: Vestfold og Ringerike deltid i ukene 42-44

Ukene 6-12 (minus vinterferieuken): Vestfold og Ringerike deltid i ukene 6-9 ( minus vinterferieuken)

Du må gjennomføre 6 uker per studieår for deltid.

Deltid 2. året høst 2024 - vår 2025

Timeplanen er i hovedsak lik den som gjelder for førsteårs studenter, med unntak av at pedagogikk går fredager 9.15-13.00.

Samlinger på campus, praksisperioder og eksamensperioder er like som for deltid første året.

Tverrfaglige webinar på nett i uke 40 og uke 18 (tirsdag 14.00-17.00).

Merk:

 • For studenter som tar fagdidaktikk i to fag: Timeplanen er den samme som for førsteårs studenter: emne 1 på høsten og emne 2 på våren.
 • For studenter som har fordypning i ett fag: Fagdidaktikk 3 går vanligvis på motsatt dag av fagdidaktikk 1 under samlingene på campus (9.15-16.00). Fagdidaktikk emne 3, undervisning og veiledning på Zoom legges hovedsakelig til etter fagdidaktikk 1 og 2 i samme fag, 13.15-16.00.

Det blir ikke nødvendigvis undervisning og veiledning i alle uker med fagdidaktikk i emne 1 og 2. Enkelte fag vil kunne benytte motsatt dag av fagdidaktikk 1 og 2. Norsk 3 går motsatt dag av emne 1 (torsdager 09:15-14:00), RLE 3 går motsatt dag av emne 1 (fredager 13.15-16.00). Naturfag 3 har samling på campus torsdager. Du finner nærmere informasjon i semesterplanen for det enkelte fag.

Dette lærer du

Gjennom studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU-studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. Studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen som institusjon.

Pedagogikk omhandler forhold som vedrører undervisning, læring og danning. Pedagogikkfaget skal bidra til å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning og knytter dette til hvilke oppgaver læreren har.   

Fagdidaktikk gir en mulighet til å utforske faget sitt fra nye sider og samtidig lære å formidle. Som faglærer får du kunnskap om fagenes læreplaner og legitimering.  Fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor skal det undervises på denne måten? Dette innebærer bruk av metoder for praktisk og variert undervisning for styrking av elevenes motivasjon for læring.

Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en sentral del av utdanningen. USN har samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen. Praksis skal være variert, veiledet og vurdert og vil fortrinnsvis bli gjennomført på ungdomstrinn og i videregående skole.

Praksisperiodene er basert på progresjon hvor du starter med observasjon for gradvis å overta undervisningen under veiledning fra praksislærer. Gjennom praksisperiodene på totalt 60 dager vil du som student få god øvelse i læreryrkets mange ulike oppgaver. Det legges vekt på planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning. Bevisstgjøring rundt skolens plass og rolle i samfunnet inngår som en viktig del av praksisopplæringen.

Videre utdanningsmuligheter

Etter praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du velge å gå videre til en av våre master- eller doktorgradsutdanninger.

Dersom du velger å studere flere fag etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), vil du kunne undervise i disse fagene. Det er også mulig å ta enkeltemner i fagdidaktikk hos oss etter fullført PPU.