Åsmund Aamaas er koordinator for alle de praktisk-pedagogiske utdanningene på Universitet i Sørøst-Norge. Han forteller at USN tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning i alle de store skolefagene, men også i fag som musikk, markedsføring, friluftsliv, jus, design, kunst og håndverk og fremmedspråk. 

– Det er flere høyere utdanninger enn du tror som kvalifiserer for å ta PPU og få en fin jobb i skolen etterpå.

Elsker du faget du har utdannet deg i og ønsker å lære det bort til andre, så skal det mye til at du ikke kan finne en fagfordypning du kan ta på PPU ved en av tre campusene som tilbyr utdanningen ved USN.

Åsmund forteller at du som har tatt utviklingsstudier eller studert likestilling for eksempel er kvalifisert til å ta PPU i samfunnsfag. På samme måte kan du som har studert buddisme og barne- og ungdomsarbeid være kvalifisert til å ta PPU i religion, livssyn og etikk, eller du som har studert visuelle kunstfag være kvalifisert for PPU i design, kunst og håndverk. 

Les mer: Finn oversikt over hva som oppfyller fagkravene for PPU.

Slik er studiet

Det kan variere litt hvordan utdanningen er lagt opp på ulike skoler, men på USN består PPU av fagene pedagogikk og fagdidaktikk, samt 12 uker med praksis.

Pedagogikkfaget gir deg som student innsikt i hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Du lærer om betingelser for læring og undervisning og generelt hvilke oppgaver en lærer har. 

I fagdidaktikken lærer du metoder for å lære bort et bestemt fag. Du får kunnskap om fagenes læreplaner i skolen og fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor.  På USN tilbyr vi fagdidaktikk i 14 ulike fag.  

Åsmund Aamaas anbefaler de som er kvalifisert til å velge to fagdidaktikker. Hvis du for eksempel tar fagdidaktikk i friluftsliv og har 60 studiepoeng innenfor naturfag, så kan du ta didaktikk i både friluftsliv og naturfag. Da kan du undervise i flere fag og det gjør deg mer attraktiv for rektoren som skal tilsette deg.  

Praksis kan du søke om å gjennomføre i nærheten av der du bor, uansett hvor i Norge det skulle være. Det er også mulig  søke om å ha noe av praksisen ved våre samarbeidsskoler i utlandet.

Bilde fra praksis på lektorutdanning i historie

Som PPU-student får du en smakebit på arbeidslivet gjennom 12 uker i praksis. Jobber du allerede på en skole kan du søke om å få ta inntil 6 uker av praksisen på egen arbeidsplass.

Opptakskrav

Opptakskravene til PPU varier litt ut i fra hva du skal ta fagdidaktikk i. Hvis du skal ta fagdidaktikk i praktiske estetiske fag som enten musikk, friluftsliv, kroppsøving eller kunst og håndverk kreves det at du har en bachelorutdanning med gjennomsnittskarakter i C for å komme inn på studiet.

Hvis du søker deg inn på PPU og skal ta fagdidaktikk i de store skolefagene som språk, samfunnsfag, naturfag - så kreves det at du har en masterutdanning. Krav om master vil også bli innført for de praktisk-estetiske fagene fra 2025.  

Ta PPU på heltid eller deltid

Du kan velge om du vil ta en praktisk-pedagogisk utdanning på heltid eller deltid, forteller Åsmund Aamaas.

Tar du PPU på heltid tar det ett år å fullføre utdanningen som kvalifiserer deg for lærerjobb. PPU er nett- og samlingsbasert, der det blir minst fire samlinger på campus i løpet av studieløpet. I nett-ukene får du vanligvis undervisning to dager og deltar på noen digitale seminarer i tillegg til de 12 ukene med praksis

Tar du PPU på deltid varer utdanningen i to år. PPU er nett- og samlingsbasert, der det blir minst fire samlinger på campus i løpet av studieløpet. I nett-ukene på deltidsstudiet er det vanligvis  undervisning en dag i uka, noen digitale seminarer og 12 uker med praksis.

Det at undervisningen både i heltid og på deltid er konsentrert til en eller to ukedager gjør at studenter kan bo og pendle til studiene. Du er selvfølgelig også velkommen til å flytte til Notodden, Ringerike eller Vestfold for å ta del i studentlivet der. 

5 grunner til å bli barneskolelærer

Det er essensielt at barn lærer og finner læringsglede! Møt fem studenter som gleder seg til å bli lærer på barneskolen.