info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (lektorkompetanse)

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

Her kan du bli lærer

Du kan ta lærerutdanning ved flere campuser, også som nett- og samlingsbasert studium. 

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å påvirke og gjøre en forskjell. Du engasjerer deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Utdanningen er en sikker vei til en sikker jobb. Startlønnen er god, du kan variere dagene som du vil og blir utfordret hver dag. 

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. Gjennom studiet opparbeider du deg dessuten lederkompetanse.  

Dette lærer du 

Foruten inngående kunnskap om selve fagene du skal undervise i, får du viktig kompetanse om hvordan lære stoffet bort. Ingen elever lærer på samme måte, og du får innsikt i pedagogiske metoder eller måter å legge til rette for undervisning.

Lærerrollen er sammensatt. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsprosesser. I tillegg lærer du hvordan utvikle gode relasjoner til elever og foresatte.

Du har tett og kontinuerlig kontakt med praksisfeltet gjennom hele utdanningen din. Utdanningen gir deg mulighet til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Utdanningen fokuserer på begynneropplæring i alle fag og er lagt opp med undervisning på universitetet og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett og dermed skreddersy utdanningen din. 

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 i grunnskolen. Norge trenger flere lærere og du har et trygt arbeidsmarked i vente som ferdigutdannet.

Lurer du på noe om lærerlønn?

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

USN er tett på arbeidslivet. Gjennom vårt nære samarbeid med skolesektoren har vi god oversikt og innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til læreryrket fremover. Slik gir vi deg som student en trygghet for at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene.

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Første praksisperiode har du allerede i første semester, og til sammen er du ute i praksis i mer enn ett semester. Du får god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre praksisskoler.

Lånekassens ordning for nyutdannede lærere

Tar du en grunnskolelærer- eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i en opptjeningsperiode etter studiene. Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan du med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere, søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til følgende  doktorgradsutdanninger ved USN:

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (lektorkompetanse) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Her kan du bli lærer

Du kan ta lærerutdanning ved flere campuser, også som nett- og samlingsbasert studium. 

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024