Lærerstudent Marie Jordet

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Drammen - Heltid

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 300
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 548
 • Antall semester: 10
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 45
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Lærerutdanningen ved campus Drammen

All undervisning de tre første semestrene, norsk, matematikk, pedagogikk og elevkunnskap, foregår ved grunncampus. Fra fjerde semester skal du velge valgfag, enten ved eget eller annen campus. Undervisningen i valg- og fordypningsfagene foregår på campus eller nett- og samlingsbasert, avhengig av hvilket fag du velger. 115 dager obligatorisk praksis gjennomføres ved grunncampus.  

Mer informasjon om hvilke fag som tilbys ved din grunncampus og andre campus finner du i studiemodellen. Vi tar forbehold om oppstart av valg- og fordypningsfag ved færre enn 15-20 studenter. 

Studiemodell for campus Drammen

 

Høstsemester

Vårsemester

1. studieår

 • Norsk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)
 • Matematikk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)

2. studieår

 • Norsk (10 stp)
 • Matematikk 2 (10 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)

Valgfag 30 studiepoeng

 • Engelsk
 • KRLE
 • Samfunnsfag
 • Spesialpedagogikk*
 • Valgfag ved annen campus

*Dette faget kan ikke bygges ut til 60 stp

3. studieår

Fordypning 30 studiepoeng i enten:

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • KRLE
 • I Norsk ved annen campus
 • I valgfaget fra 4. semester ved annen campus

Valgfag 30 studiepoeng

 • Engelsk
 • KRLE
 • Samfunnsfag
 • Spesialpedagogikk
 • valgfag ved annen campus
 • Internasjonalt studentutvekslingssemester

4. studieår

 • Masterfagpåbygning skolefag (30 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (30 stp)

5. studieår

 • Vitenskapsteori og metode (15 stp)
 • Masterfag (15 stp)
 • Masteroppgave (30 stp)

 

I løpet av 5. semester bygger du på ett av skolefagene du har tatt med 30 studiepoeng. Det vil gi en fagfordypning til 60 studiepoeng i enten norsk, matematikk eller valgfaget fra 2. studieår.

I 6. semester har du mulighet til å reise på studentutveksling. Her kan du alternativt velge et nytt undervisningsfag eller skolerelevant fag, som spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk, på 30 studiepoeng ved din grunncampus eller en annen campus. Sjekk de ulike studiemodellene.

Vi har stor bredde i fagvalget. Du kan velge masterfag i de fleste av grunnskolens fag. Du er kvalifisert til å ta master i skolefaget du tok påbygning i på 60 studiepoeng. Det vil si norsk, matematikk eller i valgfaget ditt. I tillegg har du mulighet til å velge en master i profesjonsrettet pedagogikk, master i spesialpedagogikk eller master i begynneropplæring. 

4. og 5. studieår er masterdelen av studiet. Masterfaget du velger vil være nett- og samlingsbasert. Samlingene vil foregå ved den campus masterfaget går, som ikke nødvendigvis vil være din grunncampus. Campus for masterfagene vil det bli orientert om senere i studieløpet. De obligatoriske fagene pedagogikk og elevkunnskap, vitenskapsteori og metode og praksis skal tilbys fra din grunncampus som ordinær undervisning.

Sjekk studiemodell og fagtilbud ved de andre campusene:

Du finner mer informasjon om de enkelte emnene og emnekombinasjon i studieplanen lenger nede på siden.

Informasjonsmøte på nett

Torsdag 21. mars kl. 17.30-18.30 vil vi holde et åpent nettmøte for alle som er interessert i å vite mer om grunnskolelærerutdanningene på campus Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Nettmøtene vil bli holdt av studieveileder og programleder, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

keyboard_backspace Meld deg på her og få tilsendt Zoom-lenke.

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å gjøre en forskjell ved å engasjere deg i hver elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Du får hjelpe elever fra seks til tolv år med å finne gleden i å lære, og er med dem i oppdagelsen av en verden av kunnskap.

 • Sikker jobb
 • God startlønn
 • Ingen dager er like
 • Spennende utfordringer 

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. 

Dette lærer du 

Du får inngående kunnskap om begynneropplæring i alle fag. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan du tilrettelegger for læring i forskjellige fag.

Ingen elever lærer på samme måte, derfor får du innsikt i ulike pedagogiske metoder og måter å legge til rette for undervisning. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser, og i tillegg hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Du har mye praksis gjennom hele studiet, og har mulighet til å bruke varierte, forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får også verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter, slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett, og dermed skreddersy utdanningen din (gjelder ikke Gol). 

Godkjenning av tidligere utdanning 

Har du studiepoeng fra tidligere utdanning kan du søke om å få denne innpasset i grunnskolelærerutdanningen og gjennomføre utdanningen på kortere tid. Eksempelvis dersom du har 60 studiepoeng eller mer i ett av grunnskolens undervisningsfag, kan du gjennomføre utdanningen på fire år. Det kan også være mulig å få innpasset mindre emner.  Lærerstudenter som får innpasset et helt fag vil få et tilpasset studieløp for gjennomføring av praksis og forsknings- og utviklingsoppgave (FoU). Kan det være aktuelt for deg, ta kontakt med studieveileder på aktuell campus for nærmere informasjon og avklaring. 

Hva slags jobb får du?

Du blir kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 i grunnskolen. Norge trenger flere lærere, så du har et trygt arbeidsmarked i vente som ferdigutdannet.

Lurer du på noe om lærerlønn?

Kontakt med arbeidslivet

USN har et nært samarbeid med skolesektoren som gir oss god innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til læreryrket fremover. Slik gir vi deg som student trygghet på at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene.

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Første praksisperiode har du allerede i første semester, og du har totalt 115 praksisdager i løpet av de første fire årene. Du får god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre praksisskoler.

Du kan få slettet studielån

Tar du en femårig grunnskolelærerutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i tre av de første seks årene etter studiene. Beløpet varierer fra 51 000 til 161 000 kroner, avhengig av utdanning, hvor lang tid du bruker, og hvor i landet du arbeider i opptjeningstiden på tre år. I kombinasjon med andre ordninger kan beløpet bli høyere.

Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan du med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere, søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til følgende  doktorgradsutdanninger ved USN:

Studietilbud illustrasjonsbilde

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (lektorkompetanse) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

I 2024 kan du søke ledig studieplass på lærerutdanning fra og med 20. juli så lenge du har generell studiekompetanse.

Du som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, og som ønsker å oppfylle kravet for opptak til grunnskolelærerutdanning, faglærer eller lektorutdanning kan søke mattekurs via USN.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud