info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Notodden - Heltid

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Notodden
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 222 084
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 300
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 10
 • Antall studieplasser: 45
Minn meg på søknadsfrist
Lærerstudent med elever

Lærerutdanningen ved campus Notodden

Ved campus Notodden tilbys lærerutdanningen som et nett- og samlingsbasert studium. Sjekk nærmere fagkombinasjonen i studiemodellen. 

All undervisning er lik første tre semestre ved campusene, mens valgfagene kommer først fra fjerde. Ved grunncampusen din, det vil si campusen der du søkte opptak, gjennomfører du 30 studiepoeng i de obligatoriske fagene norsk, matematikk, pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal du velge et valgfag på 30 studiepoeng i vårsemesteret 2. studieår. Du må også bestå 115 dager praksis i løpet av de fire første årene.

Du har mulighet til å plukke valgfag ved en annen campus eller på nett og skreddersy utdanningen din med fag du brenner for.

Sjekk studiemodellen for hvilke fag og valgfag som tilbys ved grunncampusen din, og studiemodellene for de andre campusene. 

Vi tar forbehold om oppstart av valgfag ved færre enn 15-20 studenter.

Studiemodell for campus Notodden

 

Høstsemester

Vårsemester

1. studieår

 • Norsk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)
 • Matematikk (20 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)

2. studieår

 • Norsk (10 stp)
 • Matematikk 2 (10 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp)

Valgfag 30 studiepoeng

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • *Profesjonsrettet pedagogikk
 • Valgfag ved annen campus

* Dette faget kan ikke bygges ut til 60 stp

3. studieår

Påbygning 30 studiepoeng i enten

 • Norsk
 • Matematikk
 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • Påbygging fra 4. semester ved annen campus

Valgfag 30 studiepoeng

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • Profesjonsrettet pedagogikk
 • valgfag ved annen campus
 • Internasjonalt studentutvekslingssemester

4. studieår

 • Masterfagpåbygning skolefag (30 stp)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (30 stp)

5. studieår

 • Vitenskapsteori og metode (15 stp)
 • Masterfag (15 stp)
 • Masteroppgave (30 stp)

 

I løpet av 5. semester bygger du på ett av skolefagene du har tatt med 30 studiepoeng. Det vil gi en fagfordypning til 60 studiepoeng i enten norsk, matematikk eller valgfaget fra 2. studieår.

I 6. semester har du mulighet til å reise på studentutveksling. Her kan du alternativt velge et nytt undervisningsfag eller skolerelevant fag, som spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk, på 30 studiepoeng ved din grunncampus eller en annen campus. Sjekk de ulike studiemodellene.

Vi har stor bredde i fagvalget. Du kan velge masterfag i de fleste av grunnskolens fag. Du kan velge å ta master i skolefaget du tok påbygning i på 60 studiepoeng. Det vil si norsk, matematikk eller i valgfaget ditt. I tillegg har du mulighet til å velge en master i profesjonsrettet pedagogikk, master i spesialpedagogikk eller master i begynneropplæring. 

Masterdelen av USNs grunnskolelærerutdanning er nett- og samlingsbasert. Samlingene vil foregå ved den campus masterfaget går, som ikke nødvendigvis vil være din grunncampus. Campus for masterfagene vil det bli orientert om senere i studieløpet. De obligatoriske fagene pedagogikk, vitenskapsteori og metode og praksis skal tilbys fra din grunncampus som ordinær undervisning.

Sjekk studiemodell og fagtilbud ved de andre campusene:

Du finner mer informasjon om de enkelte emnene og emnekombinasjon i studieplanen lenger nede på siden.

keyboard_backspace Se også: Slik jobber vi med lærerutdanningen

Samlinger og timeplan

Obligatoriske samlinger høst 2023:

Oppstart uke 34 tirsdag til fredag (4 dager)

Uke 39 mandag til fredag (5 dager) 

Praksis uke 44-46

Timeplanfesta nettundervisnigsdager tirsdag, torsdag og fredag.

Obligatoriske samlinger vår 2024:

Uke 3 onsdag til fredag (3 dager)

Praksis uke 4-7

Uke 10 digital samling om bærekraft, onsdag til fredag 

Uke 11 samling onsdag til fredag (3 dager)

Timeplanfesta nettundervisning Tirsdag, onsdag og fredag. 

Nettundervisning

Nettundervisningen foregår i sanntid og her forventes aktiv deltakelse.

Obligatorikk

Den nett- og samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga er et tilbud til deg som ikke har mulighet til å flytte til en campus og følge undervisning der. De fysiske samlingen på campus Notodden varierer gjennom studieløpet. Studenter som velger praktisk-estetiske fag underveis i studiet må regne med 3-4 samlinger pr. semester. Du må legge til rette for å kunne delta fullt ut (100%) på samtlige samlinger i studiet.

Praksisopplæringen

Totalt skal du gjennomføre 115 dager veiledet praksis i løpet av studiet. Praksisopplæringen vil foregå i din lokale praksisskole nært bosted. Noe reisetid til praksisskole kan forekomme (inntil 1 time).  Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet i 5. semester.  Se også praksishåndboken vår:

https://www.usn.no/studier/praksis/praksis-grunnskolelarerutdanning/

Digital kompetanse

Som student ved USNs nett- og samlingsbaserte grunnskolelærerutdanning vil du i løpet av studiet utvikle spesielt god profesjonsfaglig digital kompetanse.

Læringsmiljø og samarbeid

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er et fulltidsstudium. Du må påregne 40 timers studierelatert arbeid per uke. Læringsaktiviteter består av forelesninger i sann tid og av videobaserte læringsressurser.  Dialogiske metoder og samarbeidslæring vektlegges, spesielt fordi dette er kjernekompetanser i profesjonen du skal utdanne deg til. 

Digitale plattformer benyttes til møteplasser i studentgrupper og mellom studenter og faglærere. Samlingene i studiet har stor betydning for det faglige og relasjonelle læringsmiljøet.

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å påvirke og gjøre en forskjell. Du engasjerer deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Utdanningen er en sikker vei til en sikker jobb. Startlønnen er god, du kan variere dagene som du vil og blir utfordret hver dag. 

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. Gjennom studiet opparbeider du deg dessuten lederkompetanse.  

Dette lærer du 

Foruten inngående kunnskap om selve fagene du skal undervise i, får du viktig kompetanse om hvordan lære stoffet bort. Ingen elever lærer på samme måte, og du får innsikt i pedagogiske metoder eller måter å legge til rette for undervisning.

Lærerrollen er sammensatt. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsprosesser. I tillegg lærer du hvordan utvikle gode relasjoner til elever og foresatte.

Du har tett og kontinuerlig kontakt med praksisfeltet gjennom hele utdanningen din. Utdanningen gir deg mulighet til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Utdanningen fokuserer på begynneropplæring i alle fag og er lagt opp med undervisning på universitetet og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett og dermed skreddersy utdanningen din. 

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 i grunnskolen. Norge trenger flere lærere og du har et trygt arbeidsmarked i vente som ferdigutdannet.

Lurer du på noe om lærerlønn?

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

USN er tett på arbeidslivet. Gjennom vårt nære samarbeid med skolesektoren har vi god oversikt og innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til læreryrket fremover. Slik gir vi deg som student en trygghet for at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene.

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Første praksisperiode har du allerede i første semester, og til sammen er du ute i praksis i mer enn ett semester. Du får god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre praksisskoler.

Lånekassens ordning for nyutdannede lærere

Tar du en grunnskolelærer- eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i en opptjeningsperiode etter studiene. Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan du med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere, søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til følgende  doktorgradsutdanninger ved USN:

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (lektorkompetanse) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Du som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, og som ønsker å oppfylle kravet for opptak til grunnskolelærerutdanning, faglærer eller lektorutdanning kan søke mattekurs via USN.

Opptakskravene til lærerutdanningen er endret i 2022:
Regjeringen vil endre opptakskravene til lærerutdanningen

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Minn meg på søknadsfrist

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024