Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. og 5.-10. utvidet fra fire til fem år. Dette betyr at du som lærerstudent både tar en master og får en lektortittel etter at siste eksamen er avlagt. Det påvirker lønnsnivået positivt, ettersom det blir høyere når utdanningen er blitt lenger – og ansvaret større. Så hva har det å si i kroner og ører for deg?

Lønnstabell for lærere

Tallene under er ikke absolutte, og blir du for eksempel lærer i Oslo med Oslo kommune som arbeidsgiver, får du en helt egen tabell å forholde deg til.

Men du har krav om lønn som minst ligger på dette nivået under ditt første arbeidsår:

  • Adjunkt med tilleggsutdanning: 504 700 kroner
  • Lektor: 532 800 kroner
  • Lektor med tilleggsutdanning: 550 100 kroner

Det er først og fremst disse tre kategoriene du som nyutdannet skal forholde deg til. Forklaring på de ulike stillingskategoriene finner du nedenfor. Er du også nysgjerrig på hvor mye du kan forvente i lønn etter for eksempel ti år i læreryrket? Det finnes det også offisielle tall på fra Norsk Lektorlag:

  • Adjunkt med tilleggsutdanning: 556 900 kroner
  • Lektor: 590 200 kroner
  • Lektor med tilleggsutdanning: 608 900 kroner

Adjunkt med tilleggsutdanning 

Adjunkt med tilleggsutdanning vil si de lærerne som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende fem års normert studietid (300 studiepoeng/100 vekttall).

Lektor

Lektor vil si lærere som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst fem års normert studietid (300 studiepoeng/100 vekttall).

Lektor med tilleggsutdanning

Lektor med tilleggsutdanning er lærere som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng/120 vekttall) eller mer.

Kilder: Norsklektorlag.no

Lærerstudent ved USN

Her er lærerutdanningene du kan velge

Vil du jobbe med formidling og få muligheten til å spille en viktig rolle i barnas liv? Vi har lærerutdanninger for alle, uansett hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med.