Lærerutdanningen for trinn 1-7 og Lærerutdanning for trinn 5-10 er femårige masterutdanninger. Det samme er lærerutdanningene i kroppsøving og idrettsfag og design, kunst og håndverk

Dette betyr at du som lærerstudent får en lektortittel etter at siste eksamen er avlagt. Det påvirker lønnsnivået positivt, siden lønna blir høyere når utdanningen er lenger. Så hva har det å si i kroner og ører for deg?

Lønnstabell for lærere

Tallene under er garantilønn fra mai 2023, men er ikke absolutte. Blir du for eksempel lærer i Oslo med Oslo kommune som arbeidsgiver, får du en helt egen tabell å forholde deg til. Du vil også kunne få ulike tillegg ut fra hva slags stilling du har.

Du har krav om lønn som minst ligger på dette nivået under ditt første arbeidsår:

  • Lektor: 592 100 kroner
  • Lektor med tilleggsutdanning: 611 600 kroner

Det er først og fremst disse kategoriene du som nyutdannet skal forholde deg til. Forklaring på stillingskategoriene finner du nedenfor. 

Er du også nysgjerrig på hvor mye du kan forvente i lønn etter for eksempel ti år som lærer? Det finnes det også offisielle tall på fra Utdanningsforbundet:

Lønn med ti års arbeidserfaring som lærer:

  • Lektor: 643 700 kroner
  • Lektor med tilleggsutdanning: 665 000 kroner

Lektor

Lektor vil si lærere som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst fem års normert studietid (300 studiepoeng/100 vekttall). Dette gjelder alle nyutdannede lærere fra USN.

Lektor med tilleggsutdanning

Lektor med tilleggsutdanning er lærere som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng/120 vekttall) eller mer.

Kilde: Norsklektorlag.no

Et givende yrke

Nå som du vet at lønna absolutt er til å leve med, er det kanskje viktigst å fokusere på jobben du skal ut i. Læreryrket er utrolig givende, siden du får være med på å forme og utvikle de neste generasjonene barn og unge. Kanskje du kan bety noe helt spesielt for dine elever?

Hvis du er usikker på hvilken lærerutdanning du skal velge, kan du finne masse god informasjon i vår oversikt over lærerutdanningene USN tilbyr. Lykke til med utdanningsvalget!

Fire lærerstudenter i klasserom med glade elever

Dette er lærerutdanningene du kan velge mellom

Vil du jobbe med formidling og få muligheten til å spille en viktig rolle i barnas liv? Vi har lærerutdanninger for alle, uansett hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med.