Som lærer kan du gi barn et godt grunnlag og viktige verktøy for læring underveis og senere i livet. Våre lærerutdanninger har gode praksisordninger og sørger for at du har masse praktisk erfaring når du skal ut i arbeidslivet. 

Hvorfor bli lærer?

Spør du oss, finnes det veldig mange gode grunner til å bli lærer. Muligheten til å jobbe med barn og påvirke måten de opplever verden på, er en av dem. Dessuten er lærerjobben en som aldri vil forsvinne, og du er garantert jobb og en god startlønn.

I tillegg til å studere fag, lærer du også hvordan du kan lære bort og lede læringsarbeid på en profesjonell måte. Du får opplæring i rollen som klasseleder, formidler og motivator. Etter endt utdanning har du solid kompetanse i de fagene du skal undervise i og gode ferdigheter i klasserommet. Det gir deg faglig trygghet som lærer.

Hvordan bli barnehagelærer eller "førskolelærer"?

Som barnehagelærer eller førskolelærer bidrar du til å skape et utfordrende, interessant og trygt miljø for de minste. Du får fylle arbeidsdagen med lek, utforsking og læring – alt til barnas beste. Hvis du vil jobbe med de aller minste kan en bachelor i barnehagelærer være veien å gå.

Hvordan bli lærer på grunnskolen?

For å bli grunnskolelærer eller lærer i barneskolen kan du ta en av våre 5-årige mastere og bli grunnskolelærer for trinn 1 til 7 eller grunnskolelærer for trinn 5 til 10. Hvis du vet at du har lyst til å jobbe med spesielle fag kan du kan bli lærer i design, kunst og håndverk eller ta lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Lurer du på hvilke karakterer du må ha i ulike fag for å bli lærer i barneskolen? Her finner du opptakskravene for lærerutdanning. Hvis du ikke innfrir kravet om 3 i matematikk, kan du delta på sommerkurs for å bedre mattekarakteren din.

Hvordan bli lærer i videregående skole?

Lektorutdanninger er for deg som er interessert i et spesielt fag og ønsker å undervise i videregående skole. Lurer du på hva en lektor er? Se avsnittet nedenfor. Vi tilbyr lektorutdanning i historie.

Med lærerutdanning i design, kunst og håndverk eller lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan du også jobbe i videregående skole. 

Hvis du har allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning fra før, kan du også bli lærer på videregående trinn gjennom en master i språkdidaktikk. Det er mange veier mot målet, og du har stor mulighet til å velge den veien som passer deg best.

Hva er forskjellen på lærer og lektor?

Man får stillingstittelen lektor når man er ansatt som lærer etter å ha fullført en mastergrad i undervisningsfag.

Ofte snakker folk om lektorer som de som underviser på videregående skole, men du er altså lektor også når du har fullført de nye 5-årige masterutdanningene (grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 eller grunnskolelærerutdanning 1 til 7). 

Hos USN er det lektorstudiene i spesifikke fag som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer i videregående skole.

Mye og god praksis

Hos oss er teori og praksis koblet sammen gjennom hele studieløpet, og første praksisperiode er allerede i første semester. Til sammen gjennom hele utdanningen er du ute i praksis i mer enn ett semester. Når og hvor lenge av gangen du er i praksis vil variere litt ut fra hvilken lærerutdanning du tar.

USN har en rekke partnerbarnehager og -skoler i Vestfold, Telemark og Viken som tar imot studenter. Vi ordner praksisplass til deg som studerer på campus. Studenter som tar nett- og samlingsbasert lærerutdanning må skaffe seg praksisplass selv.

Vi legger stor vekt på kvalitet i praksis, og har egne praksislærere som jobber i skole og barnehage og kjenner læreryrket godt.