Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag

Drømmer du om en aktiv arbeidsdag? Vil du samtidig være med på å forme det tredje største faget i skolen? Som lærer i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise både i grunnskolen og på videregående – og bli en inspirator for barn og unge.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023

Masterutdanningen Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag gir deg mulighet til å undervise fra småskoletrinnet til videregående opplæring, ved folkehøgskoler, kulturskoler og i det frivillige kulturliv. Gjennom valg av studieretning kan du fordype deg i din interesse.

Utdanningen består normalt av et masterfag, et annet skolefag/undervisningsfag, profesjonsfag og praksis.

Hvorfor kroppsøving og idrettsfag?

Elsker du å være fysisk aktiv, og ønsker å formidle din lidenskap videre til barn og unge? Da er studieretningen Kroppsøving og idrettsfag perfekt for deg. 

I kroppsøving og idrettsfag lærer du å undervise om bevegelse, i form av lek, friluftsliv, dans og idrettsaktiviteter. Gjennom utdanningen lærer du om kroppen i bevegelse og hvilken betydning dette har for både den enkelte elev og for et mangfoldig samfunn. Som lærer i kroppsøving og idrettsfag vil du kunne engasjere og veilede barn og unge i undervisning utenfor det tradisjonelle klasserommet. 

Studiet gjør deg kvalifisert til å undervise i både kroppsøving og idrettsfag – enten du vil jobbe med friluftsliv, breddeidrett eller toppidrett. Her vil du lære å utvikle ferdigheter, kunnskaper og formidlingsevne innen ulike former for aktivitet og undervisning. Studiet gir deg samtidig alt du trenger for å imøtekomme samfunnsutfordringer rundt helse og livsstil, og for å bidra til bedre folkehelse og økt livsmestring blant unge.

Birk vil jobbe med kroppsøving

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ble full klaff for Birk Staven (20), som elsker fysisk aktivitet og gjerne vil hjelpe andre.

Hva slags jobb får du?

Som faglærer i kroppsøving og idrettsfag blir du kvalifisert til å undervise i både grunnskole og videregående skole. På studiet velger du også et fag nummer 2 i tillegg til kroppsøving. Dette gir deg en praktisk og relevant fagkombinasjon som gjør deg attraktiv på jobbmarkedet. Du blir i tillegg kvalifisert til å jobbe som lærer på idrettsfaglig studieretning i videregående skole og på folkehøgskole. Utdanningen gir også videre forskermuligheter. 

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

Dette gjelder også for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 (LUPE).

Kontakt med arbeidslivet

Det er lagt opp til 130 dager med praksis blant elever underveis i studiet. Praksisen er fordelt ut over alle de fem studieårene, slik at du hele tiden får mulighet til å ta i bruk det du har lært i reelle undervisningssituasjoner.

Praksisen er tilrettelagt for alle de ulike nivåene i utdanningen, fra kroppsøving i barneskolen til idrettsfag på videregående. Du vil dermed gradvis gå fra observasjon og analyse til det å kunne videreutvikle erfarings- og forskningsbaserte undervisningspraksiser.

Dette lærer du

Utdanningen gir deg profesjonskompetanse og god faglig tyngde, samtidig som mye av læringen foregår mens du er i bevegelse. Du møter et utvalg av aktiviteter som du trenger for å være kroppsøvingslærer, og som er teoretisk forankret.

Du lærer å vekke elevenes bevegelsesglede og nysgjerrighet, gjennom blant annet samhandling, aktiv deltagelse og praktisk arbeid. Studiet følger årstidene og har store innslag av både friluftsliv og uteaktiviteter.

Sosialt studentmiljø

Studenter på Notodden blir kjent med hverandre på tvers av studieretninger, og om du ønsker det har du mulighet til å delta i et aktivt sosialt studentmiljø. Folk er her for å studere, men også for å leve studentlivet. 

På campus Notodden vil du møte erfarne undervisere og forskere med god kompetanse på kroppsøvingsfeltet som har lang erfaring med lærerutdanning. Du blir også en del av et sammensveiset studentmiljø med internasjonale studenter på utveksling.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-grad.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for trinn 1-13 i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023