Masterløpet Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir deg mulighet til å undervise fra småskoletrinnet til videregående opplæring. Mye av læringa foregår mens du er i bevegelse, noe som passer student Birk Staven midt i blinken:

Jeg valgte dette studiet delvis fordi det inneholder så masse fysisk aktivitet, og delvis fordi jeg alltid har hatt lyst til å jobbe med andre mennesker. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og det å hjelpe andre er helt genial for min del. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, forteller Birk

 

Kropp i bevegelse

På studiet lærer du mye om kroppen i bevegelse, og hva et aktivt liv har å si for oss som enkeltindivider og samfunn. Samtidig er det selvsagt mye fokus på hvordan du underviser om bevegelse i alt fra lek og friluftsliv til dans og idrettsaktiviteter.

– Vi lærer veldig mye forskjellig: alt fra profesjonskompetansen du trenger som lærer til grunnleggende og mer kompliserte tekniske bevegelser og aktiviteter. Vi lærer også å bli bevisste på valgene vi tar og får innsikt i hvordan de vil påvirke elevene våre, sier Birk.

Du velger også et fag nummer to i tillegg til kroppsøving. Dette gir en praktisk og relevant fagkombinasjon som gjør deg mer attraktiv på jobbmarkedet. 

KroppsøvingsstudenterEn aktiv hverdag som kroppsøvingslærer

– Masse praksis

Studiet er knyttet tett opp til arbeidslivet, og du får mange sjanser til å prøve deg i rollen som lærer. Det er lagt opp til totalt 130 dagers praksis med elever.

– Vi har masse praksis ute på skoler gjennom hele studieløpet. Da får vi gjort oss ekte erfaringer og får muligheten til å prøve ut det vi lærer underveis i utdanninga, forteller Birk.

Når du er i praksis ute på skoler, får du oppfølging fra praksislærere, som blant annet observerer og veileder deg gjennom undervisningsøktene.

I god tid før de forskjellige praksisperiodene begynner, reiser du på besøk til skolen du skal ut i. Da blir du blant annet kjent med praksislæreren din, og du blir satt inn i rutiner og satsingsområder for skolen.

– I tillegg til masse vanlig praksis, har vi stadig vekk elever og lærere på besøk hos oss her på campus, og da gjør vi forskjellige aktiviteter sammen med dem. Jeg synes det er kjempeverdifullt å få henge litt rundt med lærere og prate uformelt med dem om arbeidslivet som venter meg, forteller Birk.

Sterkt studentsamhold

Studiet foregår på campus Notodden, i vakre naturomgivelser og med et studentmiljø kjent som åpent og imøtekommende.

– Det er mye som er bra med å studere på Notodden, men det aller beste er samholdet mellom oss studentene. For det første er ikke klassene så store, noe som gjør at jeg ser mange kjente fjes hver dag. For det andre er det lett å bli kjent på tvers av studieretninger, siden det foregår så mye gøy på kveldstid. Vi kan også selv dra i gang aktiviteter for andre, for eksempel idrettsaktiviteter eller filmkvelder.

På campus Notodden vil du selvsagt også møte erfarne undervisere og forskere med god kompetanse på kroppsøvingsfeltet og lang erfaring med lærerutdanning.

Flere muligheter

Birk har en plan etter studiet, selv om ingenting er spikret:

– Ingenting er helt sikkert når det gjelder framtida, men jeg har et ønske om å jobbe med kroppsøving og idrettsfag på en videregående skole. Det som er så fint med dette studiet, er at det åpner opp for at jeg kan jobbe på alt fra 1. til 13. trinn.

Studiet gjør deg kvalifisert til å undervise i kroppsøving både grunnskole og videregående skole, og dessuten til å jobbe som lærer på idrettsfaglig studieretning i videregående skole og på folkehøgskole. 

Lærerstudent

Dette er forskjellen på barneskolelærer og ungdomsskolelærer

Vurderer du å bli lærer, men er usikker på om du vil jobbe på barneskolen eller ungdomsskolen? Da er det to ting du bør tenke gjennom.