Det er ulike lærerutdanninger som gjør at du kan jobbe enten på barneskolen eller ungsomsskolen. Du kan derfor bli lærer for barn og unge i ulike aldre. Er du usikker på hvilken lærerutdanning som passer best? Da har vi noen tips til deg. 

Liker du best å jobbe med barn eller ungdom?

Grunnskolelærerstudiet er delt i to. Du kan søke grunnskolelærer 1-7 eller 5-10. Studerer du 1-7 kan du begynne å jobbe på barneskolen (eller barnetrinnet) i 1. til 7. klasse. Velger du å studere grunnskolelærer 5-10 kan du undervise fra 5. til 10. klasse, siste del av barneskolen og ut ungdomsskolen.

I tillegg til alderen på barna du skal undervise, er det forskjell på hva du lærer på grunnskolelærer 1-7 og 5-10. Men uansett så vil du kunne gjøre en forskjell for elevene dine hver eneste skoledag. Det er dette som motiverer Thomas Lindstad som skal bli lærer 

Som lærer må du kunne håndtere ulike barn og ungdom, men du vil også kunne påvirke og gjøre en forskjell for dem og være en de tar med seg resten av livet, mener han. 

Vil du lære barn det grunnleggende som å skrive, lese og regne eller ønsker du å formidle fag du selv er interessert i?

Studerer du grunnskolelærer 1-7 er det begynneropplæring i alle fag som det blir fokusert på. Du lærer om hvordan læring skjer, om barns utvikling og hvordan du som lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag. Studerer du grunnskolelærer 5-10 velger du to-tre fag du er interessert i, og du kan fordype deg i disse fagene. Du lærer både om fagene og hvordan du på best mulig måte kan formidle og lære dem bort.

Grunnskolelærer 1-7 vs grunnskolelærer 5-10

Marthe Voldsrud tar grunnskolelærer 1-7 fordi hun er glad i barn og ønsker å lære bort. Under praksisperiodene i studiene har hun fått erfare hvor viktig det er å skape gode relasjoner til barna, samtidig som du må være glad i å lære bort. 

Lærerstudent MartheMarthe studerer grunnskolelærer 1-7

Det å skape gode relasjoner med andre mennesker mener Marthe er en suksessfaktor for deg som vil bli lærer. 

Maya Alba går grunnskolelærer 5-10 på campus Drammen. Hun valgte 5-10 fordi hun ønsker å gjøre en forskjell, og hun ønsker å kunne se og forstå barn og ungdommer som ikke blir lagt merke til ellers. 

Lærerstudent MayaMaya studerer grunnskolelærer 5-10

– Jeg vil sørge for at færrest mulig havner utenfor samfunnets forventninger, å sørge for en bedre fremtid for barn og unge. Også elsker jeg å jobbe med barn og ungdom. Derfor er grunnskolelærer 5-10 det rette valget for meg.  

En annen grunn til at hun går grunnskolelærer 5-10 er for å kunne jobbe både på barneskolen og ungdomsskolen. 

– Når jeg er ferdig utdannet lærer ønsker jeg å jobbe på ungdomsskolen. Jeg liker nok aller best å jobbe med ungdom.

Lærer i klasserom

Dette er forskjellen på lærer og lektor

Lyst til å bli lærer, men usikker på hva de forskjellige begrepene betyr? Dette er forskjellen på lærer- og lektorstudiene hos oss.