Sophie Henriette Aurland (27) går andre året på grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, og tar studiene nett- og samlingsbasert. Hun mener nettstudier er en fantastisk mulighet som flere burde vurdere.

– Fleksibiliteten i et nett- og samlingsbasert studium er helt fantastisk! Jeg valgte å studere på nett fordi det ikke var klart hvor jeg og samboeren min kom til å bo og etablere oss. Jeg angrer ikke et sekund på valget, sier Sophie.

Paret har nå bosatt seg i Oslo, men lærerstudenten vil likevel fortsette med å ta studiene nett- og samlingsbasert.

– Hverdagen min er utrolig fri, og jeg sparer så mye tid på å ikke ha reisevei til studiene. Til våren skal jeg bo et par måneder i utlandet, bare fordi jeg kan. Det er helt fantastisk. 

Sophie forklarer at hun har undervisning på nett to til tre dager i uken, og fleksible dager der hun kan planlegge egenstudier og hjemmearbeid når det passer best for henne. 

– Jeg tar matematikk som hovedfag, og vår foreleser tar opptak av forelesningene sine og legger det ut som læringsressurs for studentene. Dette gjør de ikke i alle fag, men opptakene gir oss økt fleksibilitet, samt at vi har god støtte gjennom eksamenstiden, forklarer hun.

Nettstudent ser på pc-skjermen

Sosialt er kanskje ikke det første man tenker om nettstudier, men Sophie kan fortelle at studiene har vært overraskende sosiale.

– Jeg har en helt fantastisk studiegruppe som har blitt til nære venner. Det hadde jeg ikke forventet før jeg startet. Det er en del obligatoriske arbeidskrav, og jeg opplever at dette skaper et godt arbeidsfellesskap der vi trenger og bruker hverandre for å lære. 

Sosiale samlinger på Notodden

Selv om undervisningen hovedsakelig er nettbasert, møtes studentene til samlinger på campus Notodden to til tre ganger hvert semester. 

– Jeg koser meg skikkelig på samling, og gleder meg hver gang. Sosialt sett er det litt som leirskole for voksne, siden vi bor på hybler for korttidsleie på samme sted der mange deler kjøkken og stue, forklarer Sophie med et smil.

Sophie på fjelltur på NotoddenSophie på en sosial tur på Gaustatoppen under en samling på Notodden.

Selv om det sosiale er viktig, er selvfølgelig det faglige utbyttet det aller viktigste med samlingene. 

– Jeg opplever innholdet i samlingene som veldig verdifullt. På Notodden har det vært stort fokus på estetiske læringsprosesser og dybdelæring. Dette utfordrer oss til å tenke annerledes, og utover de tradisjonelle rammene man forbinder med lærerprofesjonen. Jeg har lært mye om hvordan sanseopplevelser kan ha en verdifull rolle i læring, og fått masse inspirasjon til tverrfaglige undervisningsopplegg, påpeker hun.

Praksisnær utdanning

USNs lærerstudier er tett knyttet opp mot arbeidslivet ved at studentene får tidlig og mye praksis. I tillegg samarbeider USN med flere universitetsskoler, og har ansatte som jobber i kombinasjonsstillinger hos USN og ute i skolene. 

– Jeg mener at dette kanskje er den beste læreropplæringen i landet fordi den er så praksisnær. På samlingene har vi ofte opplegg med nærskolen og praksislærere der som er ansatt av USN. Det gjør skillet mellom teori og praksis mye mindre. Dette fokuset på undervisning vet jeg at lærerstudenter på andre høyskoler og universiteter savner, påpeker Sophie. 

Men hvordan fungerer egentlig praksis når man tar studiene nett- og samlingsbasert?

– Du får gjennomføre praksis i din hjemkommune, og jeg opplever at det er god støtte fra campus for å få praksisplass og i oppfølgingen av praksis. Sist praksisperiode opplevde jeg at skolene jeg henvendte meg til ikke hadde plass, og da fikk jeg god hjelp fra praksisveilederen på Notodden, forklarer hun. 

Fire lærerstudenter i klasserom med glade elever

Dette er lærerutdanningene du kan velge mellom

Vil du jobbe med formidling og få muligheten til å spille en viktig rolle i barnas liv? Vi har lærerutdanninger for alle, uansett hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med.

Ser fram til læreryrket

Sophie forklarer at valg av utdanning var en lengre prosess, der hun også prøvde andre utdanninger først. Men det var noen viktige erfaringer som pekte henne i retningen av at læreryrket kunne være rett valg for henne.

– Det ble klart for meg at jeg ønsket å bli lærer etter å ha jobbet tett med barn og ungdom gjennom frivillig arbeid, og fordi jeg har nære venner som er lærere. De har nok vært den viktigste grunnen til at jeg har satset på yrket, da det har vært fint å få så god og realistisk innsikt i jobben. 

At det tok litt tid å lande på rett valg har også påvirket valget om å ta studiene nett- og samlingsbasert. 

– Siden jeg studerer i etableringsfasen av livet, i en alder der de fleste andre nettopp er ferdig utdannet, er fokuset for meg å fullføre studiet så effektivt som mulig. Jeg ønsker å ha så mye tid som mulig til andre ting, som jobb og familie. Jeg er veldig glad for at jeg valgte å studere nett- og samlingsbasert, slår hun fast. 

Les også: Bli lærer eller barnehagelærer på nett

Lærerstudiene er femårige utdannelser, så Sophie har fortsatt noen år igjen på skolebenken (eller hjemmekontoret) før hun er ferdig utdannet lærer. Likevel gleder hun seg allerede til å komme ut i jobb. 

–  Jeg gleder meg til å ha min egen klasse og å følge opp disse små håpefulle. Jeg syns det aller mest spennende med læreryrket er relasjonene til elevene og klassemiljøet, så jeg ser frem til å hoppe inn i den arenaen. Også gleder jeg meg til å være en del av lærerfelleskapet i skolen, det jeg har opplevd til nå gir mersmak, avslutter den forventningsfulle lærerstudenten.