Studielivet er spennende og morsomt, men det er ikke alltid det passer så godt å reise bort for å studere. Enten du har familie eller jobb du ikke kan reise fra, er det godt å vite at det finnes mange muligheter for å ta lærerutdanning hjemmefra.

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr flere lærerutdanninger og videreutdanninger for lærere som er nett- og samlingsbasert. Dette betyr at du tar mesteparten av undervisningen på nett, men har noen obligatoriske samlinger hvert semester.

Utdanningene som går på nett er akkurat like mye verdt og gir deg samme kompetanse og jobbmuligheter som ordinære studier.

I denne artikkelen kan du lese om noen av mulighetene.

Bli barnehagelærer med nettstudier

Ved campus Notodden kan du ta barnehagelærerutdanningen nett- og samlingsbasert deltid over fire år. Det er fire obligatoriske samlinger per semester og en fast nettundervisningsdag i uka.

Veiledning, kollokvier og seminarer foregår i sanntid over nettet, slik at du får god kontakt med lærer og medstudenter.

Grunnskolelærerutdanning på nett

Du kan ta både grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 og trinn 5 til 10 med nett- og samlingsbaserte studier.

Begge utdanningene går heltid over 10 semester og er nett- og samlingsbasert med samlinger på Notodden. Utdanningene gir deg en master og tittelen lektor. 

Videreutdanning og kurs via nettstudier

Ønsker du å videreutvikle deg og øke din kompetanse som lærer eller barnehagelærer? USN tilbyr flere kurs, årsstudier og videreutdanninger som går på nett. Flere av disse er rene nettstudier, slik at du kan fullføre hele utdanningen hjemmefra.

Vil du bli lærer på ett eller to år? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er for deg som allerede har fagstudier fra universitet eller høgskole og trenger pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse. Utdanningen tar du nett- og samlingsbasert ved campus Notodden, Ringerike eller Vestfold.

Lærer i klasserom med elever

Dette tjener en lærer og en lektor

Utdanningslengden og lønna til lærere har gått opp de siste årene. Sjekk hva du kan forvente.