info
Linda Myrvang, etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Bachelor i spesialpedagogikk

Notodden - Heltid

Vil du hjelpe mennesker til å lære, kommunisere og delta i samfunnet? Med en bachelor i spesialpedagogikk kan du gi flere mulighet til å mestre.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 853
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Ønsker du et mer inkluderende samfunn hvor alle barn, unge og voksne får muligheter til å lære, kommunisere og delta, og til å realisere sine evner?

Ønsker du å være med å tilrettelegge og gi støtte for fremgang, utvikling og gode livsvilkår for mennesker med funksjonsnedsettelser, og som av ulike årsaker møter komplekse utfordringer i sin livsutfoldelse?

Da er dette studiet for deg.

Gutt som kikker gjennom et lite rør i klasserom

Hva er forskjellen på en lærer og en spesialpedagog?

Både lærere og spesialpedagoger jobber med læring hos barn, unge og voksne, men det er noen viktige forskjeller mellom yrkene. 

Hvorfor ta bachelor i spesialpedagogikk?

Med bachelor i spesialpedagogikk får du en etterspurt kompetanse i å hjelpe barn, unge og voksne med å mestre.

Du lærer å tilrettelegge for og støtte mennesker med rett til å få tilrettelagt opplæring, i utdanningssystemet, helsesystemet eller andre opplæringsarenaer.

Spesialpedagoger jobber med et mangfold av mennesker med forskjellige funksjonsnivåer i alle aldre. Du får kunnskap om forskjellige tilretteleggingsmetoder og tiltak for å skape inkluderende læringsmiljøer i formelle og uformelle læringsarenaer. Du vil få vite hvordan du kan bruke hjelpemidler og forskjellige undervisningsmetoder for å ivareta retten vi mennesker har til å lære hele livet.

Slik kan du bidra til å skape et mer inkluderende samfunn for de som trenger det aller mest.

Hva slags jobb får du?

Spesialpedagogisk kompetanse er etterspurt i en rekke virksomheter i opplæringssektoren og innen helse- og omsorgsfaglige virksomheter og tjenester. 

Med en bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du jobbe med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, ervervet hodeskade, nevrologiske lidelser, rusproblematikk og/eller psykiske vansker.

Du kan søke jobber i ulike omsorgs- og oppvekstarenaer hvor barn og unge ferdes, som;

 • avlastningsboliger
 • vernede bedrifter
 • fritidsklubber
 • rusomsorg
 • boligfellesskap
 • NAV
 • kriminalomsorg
 • spesialskole
 • barnevernsinstitusjoner

Studenter som har formell undervisningskompetanse, eller som oppnår dette i tillegg til denne bacheloren, kan jobbe som spesialpedagog/spesiallærer i barnehage og skole.

Kontakt med arbeidslivet

På bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du seks ukers praksis fordelt over de 3 årene. Gjennom arbeid med bacheloroppgaven og andre fagkrav får du mulighet til å fordype deg i tema knyttet til praksisperiodene. Studiet trekker også inn ressurspersoner som på ulikt vis er knyttet til praksisfeltet.

Dette lærer du på bachelor i spesialpedagogikk

Bachelorgraden i spesialpedagogikk gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor mange områder i det spesialpedagogiske fagfeltet. 

Du lærer blant annet om anerkjennende kommunikasjon, om menneskers egenverdi og mangfold. Du får kunnskap om hvordan barn, unge og voksne med funksjonsutfordringer lærer og hvordan de utvikler seg. 

Studiet legger vekt på dialog og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger du møter i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Med utgangspunktet i den enkeltes ressurser og kompetanse, er helhetlig tilnærming til læring og utvikling unikt for dette studiet. Sentralt i studiet er kartlegging, forebygging, tilrettelegging og igangsetting av tiltak som fremmer læring, deltakelse og inkludering. 

Med en bachelor i spesialpedagogikk kan du søke om opptak på master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk.

Studiet undervises på campus Notodden, der du kan ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Les mer om livet som student på Notodden:

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til ulike masterstudier, blant annet master i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av spesialpedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?