Vil du jobbe med læring og læringsprosesser, men er usikker på om du vil studere pedagogikk eller spesialpedagogikk? Det er mange likheter mellom disse utdanningene, men også noen viktige forskjeller.

Kort sagt jobber spesialpedagoger med å tilrettelegge for læring hos mennesker med funksjonshemminger i alle aldre, både i formelle og uformelle læringsarenaer, mens lærere jobber hovedsakelig med læring hos barn og unge i skolesystemet.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er en bachelorgrad der du lærer å tilrettelegge for og støtte mennesker med rett til å få tilrettelagt opplæring, i utdanningssystemet, helsesystemet eller andre opplæringsarenaer.

Spesialpedagoger jobber med et mangfold av mennesker med forskjellige funksjonsnivåer i alle aldre. Du vil få kunnskap om forskjellige tilretteleggingsmetoder og tiltak for å skape inkluderende læringsmiljøer i formelle og uformelle læringsarenaer. Du vil få vite hvordan du kan bruke hjelpemidler og forskjellige undervisningsmetoder for å ivareta retten vi mennesker har til å lære hele livet.

Student sammen med elever

Etter studiet kan du søke jobber med barn og unge i for eksempel avlastningsboliger, vernede bedrifter, fritidsklubber, rusomsorg, boligfellesskap, NAV, kriminalomsorg, barnehager, skoler og barnevernsinstitusjoner. Spesialpedagoger veileder også assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre som elevene har rundt seg til daglig. 

Hvis du har formell undervisningskompetanse, eller tar dette i tillegg til bachelorgraden i spesialpedagogikk, kan du jobbe som spesialpedagog i barnehage eller skole. Det er også mulighet for å få relevante stillinger innen forvaltning, barnevern, voksenopplæring eller kommunale og fylkeskommunale tjenester for funksjonshemmede.

Med en bachelor i spesialpedagogikk kan du ta master innenfor pedagogiske fag, og få spisskompetanse innenfor områder som for eksempel synspedagogikk eller psykososiale vansker, med mer. Du kan også ta mastergrader innen helsevitenskaplige fag, samfunnsfaglige fag eller sosialt arbeid. 

Les mer om spesialpedagogikk og søk studier

Lærerstudier

Innenfor pedagogikk finnes det flere forskjellige retninger å velge mellom. Barnehagelærer er en treåring bachelorgrad, mens lærerutdanningene er femårige mastergrader. På lærerstudiene velger du studium ut fra alderen på barna du vil jobbe med eller fagområdene du ønsker å spesialisere deg i. 

Under lærerstudiene blir du god på å lede en gruppe med elever frem til kunnskapen de trenger. Du kommer tett på mange elever, og må være god på å omgås både barn, kollegaer og foreldre.

Kanskje har du en elev i klassen din som trenger ekstra tilrettelegging, og som derfor får støtte av en spesialpedagog som assistent? Slik kan pedagoger og spesialpedagoger jobbe sammen i samme klasserom.

Se alle lærerstudiene du kan velge mellom

Hva bør du velge?

Om du bør velge vanlig pedagogikk eller spesialpedagogikk kommer an på hva du helst vil jobbe med. 

Spesialpedagoger må være gode på å tilrettelegge undervisningen til det enkelte individet, og på å finne læringsmetoder som fungerer godt for den enkelte elev. Dette må lærere også, men de må i tillegg sørge for at klassen som helhet lærer det de skal. 

I noen tilfeller jobber spesialpedagoger i mindre grupper eller med enkeltpersoner, og mange spesialpedagoger jobber i rådgivende stillinger, som støtte til pedagoger, assistenter og familier.

I alle klasserom finnes et mangfold av elever, hvor noen har funksjonsnedsettelser. Alle pedagoger må i samarbeid tilby et tilpasset tilbud som bidrar til at hver enkelt elev har et godt læringsutbytte, helst i klasserommet med sine medelever. Her kan lærere og spesialpedagoger samarbeide med forskjellige tilnærminger og dele på ansvaret for oppfølging av elevene. 

Lærerstudent ved tavla

Hvilke egenskaper bør en lærer ha?

De som tar lærerutdanning har ofte noen fellestrekk. Kjenner du deg igjen i noe av dette er kanskje læreryrket noe for deg?