Har du lyst på en jobb med barn og unge? Trives du i klasserommet, og vil gjerne bidra til å gi barn og unge en spennende, morsom og trivelig hverdag? Da kan læreryrket passe bra for deg. 

Rakel Rohde Næss er masterkoordinator og førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har blant annet forsket på hva som motiverer dem som søker seg til lærerutdanningene, og ser at motivasjonen har endret seg litt de siste årene.

Studentene oppleves i dag som mer motiverte for læreryrket. Det er lærere de skal bli! De har ofte et sterkt ønske om å formidle og vil jobbe med mennesker. I tillegg har ledelse blitt et enda viktigere begrep i læreryrket.

– Lærere må være gode på å lede ulike grupper, med forskjellige gruppestørrelser og behov. I norsk skole er elevene inndelt etter alder, men de har ulike forutsetninger for å lære. Derfor må du tilpasse etter ulike behov, og i tillegg kunne forholde deg til foreldre og kollegaer, sier Rohde Næss.

Det å forstå sammenhenger og være i stand til å tenke nytt er også en viktig del av læreryrket.

– Læreren skal lære elevene å utvikle bevissthet rundt egen læring, og kunne bruke det de har lært i ukjente situasjoner. Denne kunnskapen kommer til å bli veldig viktig framover, og vi ser jo allerede at vi må lære oss å løse ukjente problemstillinger, forteller Rohde Næss.

En teamleder

Som lærer kommer du til å treffe mange mennesker i alle aldre. Å være omgjengelig og kunne snakke med og forstå ulike typer mennesker, er en viktig egenskap lærere har.

Rohde Næss beskriver læreren som en slags regissør som må være i stand til å lede et helt «filmteam».

– Læreren skal forberede og styre sine fag, lede forarbeidet, selve prosessen og etterarbeidet i samarbeid med flere aktører.

Reflektert

I løpet av studiet vil du få god innsikt både i fag og pedagogikk, og bli god på å reflektere over dine egne metoder og elevenes læring. Du må være motivert for å studere på heltid og jobbe jevnlig med pensumlitteratur og oppgaver alene og sammen med medstudenter.  

For å lykkes som lærer bør du ha interesse for fagene du skal undervise og veilede elevene dine i. Hvis du har et ønske om å lære mer om faget og er nysgjerrig på ny forskning, har du entusiasme for faget. En slik entusiasme smitter ofte over på elevene i klasserommet og er med på å gi læringsglede. 

Under studiet får du masse praksis, og lærer å reflektere over egen praksis. Du vil også få kompetanse på forskning. Det er viktige egenskaper for fremtiden, mener Rohde Næss.

– Å nyttiggjøre seg forskning er veldig verdifullt når vi ser hvilken flyktig verden vi lever i. Å kunne bruke forskning og reflektere rundt den er viktig, bare se på konspirasjonsteoriene som florerer, kommenterer hun.

En motivator

Den kanskje viktigste jobben til en lærer er å motivere. Motivere elevene dine til å lære, til å jobbe med fagene og bli enda litt bedre. Dette er en egenskap som også er nyttig i mange andre yrker.

– Å kunne skape motivasjon til å gå et skritt videre, og motivere en stor og sammensatt gruppe til å utvikle seg er en egenskap som er viktig i mange yrker, påpeker Rakel.

– Mange lærere jobber for eksempel innen NAV og tilrettelegging i NAV-systemet og i ulike rådgiverstillinger. Med en master i grunnskolelærerutdanning er du en attraktiv søker på mange ulike stillinger, avslutter Rakel Rohde Næss.

Lærerstudent Marthe

Gode tips til deg som vil bli lærer!

Marthe gir deg tre gode egenskaper du som lærer må ha.