info
Lærerstudent Maya Albhaisi

Master i profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Drammen - Deltid

Ønsker du å utvikle bruken av teknologi i undervisningen? Kanskje du har et område du ønsker å forske på? Da er dette studiet for deg.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 6104
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nett- og samlingsbasert

Studiet er nett- og samlingsbasert.
Samlinger for høsten 2024:

 

Emne 1: Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

 • Introduksjon (nettsamling – 2 timer) torsdag 15/8 (uke 33)
 • 1. samling onsdag 4/9 - fredag 6/9 (uke 36)
 • Nettundervisning torsdag 26/9 (uke 39)
 • 2. samling onsdag 23/10 - fredag 25/10 (uke 43)
 • Nettundervisning torsdag 14/11 (uke 46)

 

Emne 3: Utforskende bruk av teknologi

 • Introduksjon (nettsamling) torsdag 22/8 (uke 34)
 • 1. samling onsdag 11/9 – fredag 13/9 (uke 37)
 • Nettundervisning torsdag 17/10 (uke 42)
 • 2.samling onsdag 30/10 – fredag 1/11 (uke 44)
 • Nettundervisning torsdag 21/11 (uke 47)

 

 

Hvorfor master i profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere?

Å undervise i en digitalisert skole krever ny og annerledes kompetanse for lærere. Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) bygger på etablerte teorier og innsikter fra pedagogikken, men utvikler og utfordrer etablert kunnskap.

Didaktikk og læringsdesign er sentralt, men også en rekke andre temaer er aktuelle. Ikke minst er forholdet mellom skole og samfunn viktig når teknologien i stadig større grad preger livene og jobbene våre.

Med en mastergrad får du den høyeste utdanningen innen fagfeltet utenom doktorgrad. Du får grunnleggende forskerkompetanse og spesialisert deg innen et bestemt tema.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer for lektorkompetanse i skolen og i høyere utdanning. Du kan også søke ph.d.-stipender og fortsette i et forskerløp. Det finnes også muligheter utenfor skolesektoren.

Dette lærer du

Gjennom studiet skal du utvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse, men også utvikle kunnskap for å gjennomføre og lede utviklings- og forskningsprosjekter på egen skole eller i egen kommune.

Emnene dekker modeller og teorier om PfDK, undervisning med teknologi og skoleutvikling. Gjennom studiet arbeider vi med vitenskapsfilosofi og -metode samt forskningsdesign. Faginnholdet er hovedsakelig hentet fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaringsbasert kunnskap gjennom aksjonsforskning og -læring.

Viktige tema gjennom studiet er:

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse.
 • Skole, samfunn og digitalisering.
 • Undervisningsdesign og didaktikk.
 • Utforskende bruk av digitale læringsressurser.
 • Aksjonsforskning, -læring og veiledning.
 • Vitenskapsteori.
 • Akademisk skriving.

Modell master i profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Kompetanse for kvalitet (KfK)

Dette studiet ligger ikke i katalogen over studier i KfK-ordningen, men det er mulig å søke støtte gjennom ordningen likevel. Les mer om studietilbud utenfor Udirs studiekatalog på nettsiden til videreutdanning for lærere.

Videre utdanningsmuligheter

Mastergraden kvalifiserer til opptak på ph.d.-programmer ved USN og andre høyere utdanningsinstitusjoner innen relevante fagområder.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Godkjent bachelorgrad i profesjonsutdanning (grunnskolelærer- /lektorutdanning, allmennlærerutdanning, PPU),
 • minimum 60 studiepoeng fagfordypning i ett eller flere skolefag. 
 • I tillegg kreves dokumentasjon på erfaringsbasert kompetanse fra undervisning og arbeid med IKT i grunnskole eller videregående skole eller 30 studiepoeng IKT i læring.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?