Samfunnet er i stadig endring, og det kan være vanskelig for lærere å henge med i svingene. 

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr 18 forskjellige videreutdanninger for lærere (usn.no)

Du kan velge mellom tre av våre campuser: Drammen, Notodden eller Vestfold. Du kan også velge digitale studier. 

Underveis i studiene møter du andre studenter med liknende erfaring, og kan skape gode nettverk for relevant dialog. Det gjør videreutdanning og kompetanseheving ekstra givende og moro. 

Søk før 1. mars

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) – Videreutdanning for lærere kan lærere ta videreutdanning i ulike fag, og slik sørge for at deres undervisning er oppdatert og av høy kvalitet. Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet (Udir)

Søknadsfrist på KFK-videreutdanning er 1. mars hvert år

Våre nettbaserte kurs innen profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

 

Her får du kunnskap om aktuelle og relevante tema om digital teknologi i samfunn og skole – og didaktiske grep til å utvikle din undervisningspraksis.

Studiene er begge fullt nettbaserte, og du studerer i eget tempo.
 

Vår master i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 

 

Søk her: Master i profesjonsfaglig digital kompetanse - Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no) 

I dette studiet utvikler du egen profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK), men får også kunnskap som setter deg i stand til å gjennomføre og lede utviklings- og forskningsprosjekter på din skole eller i din kommune. 
 
Emnene dekker modeller og teorier om PfDK, undervisning med teknologi og skoleutvikling. Gjennom studiet arbeider vi med vitenskapsfilosofi og -metode samt forskningsdesign. 
 
Faginnholdet er hovedsakelig hentet fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaringsbasert kunnskap gjennom aksjonsforskning og -læring.
 

 

Unik mulighet til å forbedre undervisningspraksisen

Eivind Daniel Brakvatne Røed har vært lærer på Framnes Kristne Videregående skole siden 2015. Han valgte å ta videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 11-13

– Utdanningen ved USN har til nå vært veldig bra på alle områder: bra struktur, veldig fleksibelt, gode veiledere og samtidig relevant for mine undervisningsfag som lærer, sier Daniel.

Før utdanningen opplevde han at det var utfordrende å fornye undervisningen i en hektisk hverdag.

– Jeg fant dette studiet, og skjønte at det ville være motiverende og relevant å jobbe med.  Forhåpentligvis gjør det meg til en bedre lærer, sier Daniel. 

– Å ta et studium der jeg får bruke tiden på dette og samtidig får nyttig veiledning underveis, har gitt meg en unik mulighet til å forbedre undervisningspraksisen min. Håper det gir utbytte for elevene mine i form av mer virkelighetsnær og engasjerende undervisning. 

Oppdatert og aktuelt pensum

Melissa Kalseth jobber ved Bamble videregående skole som faglærer i spansk og engelsk. Hun valgte også videreutdanning innen digital kompetanse ved USN. 

– Jeg er nødt til å holde meg et steg foran elevene. I tillegg synes jeg det er spennende å lære om alt som skjer i utdanning akkurat nå, sier Melissa. 

Hun synes det er nyttig å studere på deltid, samtidig som hun fortsatt arbeider som lærer.

Lærer Melissa Sumner KalsethLærer Melissa Sumner Kalseth

– Jeg bruker alt jeg lærer i PfDK daglig i klasserommet. Jeg får prøvd alt ut umiddelbart med elevene, og de er flinke til å gi klar og tydelig tilbakemelding om ting som fungerer og det som ikke fungerer, sier Melissa

Hun legger til at utbyttet fra studiet henger sammen med hvor mye man legger i det selv.

– Jeg er veldig motivert og engasjert og får veldig mye ut av tiden jeg investerer. Pensum er aktuelt og oppdatert, og undervisningen blir vel gjennomført. Jeg er fornøyd med hvor tilgjengelig både studieveilederen og min veileder er. Jeg kjenner at jeg får god kontakt både med dem og mine medstudenter, sier Melissa.

Student som underviser - master i norsdidaktikk

– Masterutdanning har gitt meg økt mestringsfølelse som lærer

Birgitte Berggreen (39) er lærer og tar master i norskdidaktikk samtidig. Mye av det hun lærer går rett i bruk på jobb.