Etter elleve år som lærer, kjente Birgitte at hun trengte påfyll:

– Skolehverdagen er hektisk og spennende, og faglig utvikling kan dessverre noen ganger komme litt i bakleksa når det er så mye annet som hele tida skal følges opp og gjøres unna. Jeg trengte noe mer enn disse ulike kursene man av og til får dra på. De blir ofte som små blaff i en hektisk hverdag. Jeg merker at jeg verken har tid eller rom til å løfte blikket og virkelig ta til meg det de lærer på slike kurs, sier Birgitte.

Umiddelbart «matnyttig»

Hun tar master i norskdidaktikk som deltidsstudium ved siden av jobbe fullt som lærer på Sandeford videregående skole. For henne er det avgjørende at det hun lærer blir «matnyttig» i arbeidshverdagen; at det hun lærer gjennom studiet kan bli tatt i bruk, rett inn i klasserommet.

– Kunnskapen jeg får er veldig omsettelig. Det kan være alt fra å få nye måter å tilnærme seg problemstillinger eller fagstoffet i faget på, til tips til nye tekster elevene kan jobbe med i norskfaget. Denne «matnyttigheta» gir meg både gnist og glede i møtet med elevene og kollegaene på jobb, og jeg opplever at jeg kan bidra enda mer inn i faglige diskusjoner og utviklingsarbeidet på skolen, forteller hun. 

«Foreleserne er imponerende oppdaterte på hva som skjer i norsk skole og opptatte av å diskutere relevansen fagemnene på studiet faktisk har for arbeidet vårt i klasserommet.»

På studiet lærer hun blant annet om konkrete teknikker og verktøy norsklærere som henne kan bruke når de jobber med elevene i klasserommet. Det handler både om helt konkrete grep norsklæreren kan ta i møtet med en skjønnlitterær tekst, til mer overordna måter å møte sammensatte faglige spørsmål og problemstillinger på. 

– Fordelen med å studere ved siden av jobb, er at du stadig og jevnlig får nytt faglig påfyll.  Dessuten kommer dette påfyllet etter en plan som flinke forelesere og fagansvarlige har satt opp, og som stadig bygger videre på det vi lærte på forrige samling, forteller Birgitte. 

Tett på arbeidslivet

Birgitte framhever foreleserne på studiet:

– Du møter forelesere som virkelig brenner for fagområdet sitt. Mange av dem er ledende innen sine forskningsfelt, og det er veldig utviklende å diskutere med, og bli veiledet av, så flinke og imøtekommende fagpersoner, forteller hun.

«Gjennom studiet har jeg også fått på plass et bedre og mer presist fagbegrepsapparat som egner seg godt for bruk i klasserommet.»

 Hun opplevde også at foreleserne er tett koblet på arbeidslivet i skolen:

– Jeg ble imponert over hvor oppdaterte USN er når det gjelder hva som skjer i norsk skole og innenfor læreplanutvikling. Jeg er også imponert over hvor opptatt foreleserne er av å diskutere relevansen fagemnene vi har på studiet faktisk har for arbeidet vårt i klasserommet, sier Birgitte.

Verktøy som virker

Om hun må velge én ting som har vært særskilt nyttig, har det vært å få anvendelige verktøy for å jobbe med «Kritisk tilnærming til tekst», som er ett av kjerneelementene i læreplanen i norsk.

– Vi trenger innsikt og forståelse knyttet til hvordan vi skal tilnærme oss både sakprosa og skjønnlitteratur på en mer kritisk måte. Jeg opplever at dette studiet gjør meg tryggere på hvordan jeg kan arbeide med elevene med nettopp kritisk literasitet, sier Birgitte. 

– Særlig har jeg hatt nytte av mer bildeanalyse og analyse av sammensatte tekster, for dette hadde jeg lite av da jeg studerte nordisk språk og litteratur på tidlig 2000-tallet, forteller hun. 

Nye perspektiver

Birgitte synes selv hun har utviklet seg som lærer ved å ta master i norskdidaktikk, og at studiet har gitt mestringsfølelse i måten hun utfører yrket sitt på. 

– Dette studiet har hjulpet meg til å bli en enda mer engasjert og faglig sterk lærer i norskfaget. Som masterstudent får du jobba med utfordrende emner og dagsaktuelle problemstillinger, og jeg har fått utvida perspektivene mine både når det gjelder smått og stort, forteller Birgitte.

lærerstudent ved USN

Praktisk-pedagogisk utdanning kan gi deg ny jobb om ett år

Flere utdanninger enn du tror kan gi deg jobb i skolen. Både musikere, markedsførere og mange flere kan ta praktisk-pedagogisk utdanning, (PPU) på USN.