Rolf fant raskt ut at han fungerer godt sammen med barn da han begynte å jobbe i barnehage. – De liker meg og jeg liker dem. Utdanningen valgte jeg for å gjøre en enda bedre jobb med barna, og i tillegg ønsket jeg mer innflytelse og oversikt over det som foregår i barnehagen.

Har man en litt dårlig morgen, kan jeg garantere at dagen blir bedre i det du kommer inn på avdelingen din og møter en gjeng med barn som blir glade for å se deg.

En meningsfull og samfunnsnyttig jobb

Å være barnehagelærer er en jobb som er samfunnsnyttig og man får bidratt til å gi barn og foresatte en god grunnmur de kan ta med seg videre i utdanningsløpet. – Jeg kan bidra direkte til at barn får en bedre barndom fylt av verdifull kunnskap og varierte erfaringer.

barn i barnehage

Varierte hverdager

Som barnehagelærer har man meget varierte dager, og arbeidstidene varierer også. Noen dager begynner man tidlig og andre dager senere. Dette rullerer. Måltider er viktige læringsarenaer i barnehagen så det er lurt å bruke disse for alt de er verdt, mener Rolf.

Det gjelder også hverdagssituasjoner generelt. Det er viktig å prate med barna og vise dem hvordan man samhandler positivt med andre. Tenk hvor mye barnehagelærere faktisk lærer de minste! De deler av sin kunnskap og bidrar også til å gi dem verbalspråklig trening.

Pedagogiske opplegg for barna hver dag

Rolf har gjerne minst ett pedagogisk opplegg hver dag. Det kan være en samling eller en praktisk aktivitet tilpasset alderen på barnegruppa, som gir dem en eller annen form for fagrelatert læring kombinert med lek, mestring og glede. Dette kan være et planlagt opplegg eller i form av bidrag fra voksne i forbindelse med barnas lek.

Alt vi gjør skal være både lærerikt og gøy for barna!

 

To barnehagelærere sammen med barn i barnehagen.

Dette tjener en barnehagelærer

Barnehagelærere tjener i snitt 125 000 mer enn barnehageassistenter. Hvis du vil jobbe i barnehage, lønner det seg med andre ord virkelig å ta utdanning.

God relasjon med foreldre og personalet er en viktig del av hverdagen

Jobben som pedagogisk leder innebærer også personalansvar for de ansatte på hans avdeling. – Jeg er veileder og faglig ansvarlig for det pedagogiske innholdet. Personalet kan spørre meg hvis de lurer på noe, og jeg kan gi dem ulike oppgaver som kan gjennomføres med barna. Dersom noen er syke er det jeg som får beskjed, og min jobb er å tenke løsninger på hvordan sette opp dagen slik at avdelingen fungerer på best mulig måte. En pedagogisk leder fungerer også som et bindeledd mellom styrer og personalet på sin avdeling.  

Et godt samarbeid med foreldre og foresatte er også veldig viktig for å være en god pedagog. Dette kan gjøres gjennom daglig kommunikasjon, foreldresamtaler og foreldremøter.

Det beste med å være barnehagelærer?

– At jeg er i en posisjon der jeg kan skape trygghet og fine dager for barn fylt med glede, utvikling og læring!

Rolfs kunnskap og jobb som rollemodell bidrar til at barn får det bedre, både nå og i livet fremover.

Opptatt av å holde deg i form?

Da er også barnehagelærer noe for deg! – Jobben min er et utmerket sted for å holde seg i form. Fysisk aktivitet sammen med barna bidrar til å fremme både egen og barnas helse, sier Rolf.