Hvordan blir jeg musikklærer? En vei er å ta vanlig lærerutdanning på fem år og deretter videreutdanning i musikk. En annen vei er å studere en treårig bachelor i musikk hos oss og deretter ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som forkortet heter PPU.

Og vipps! Så er du kvalifisert som musikklærer, uansett hviken vei du velger.

Slik kan du bli musikklærer

Bachelor i musikk + PPU = USN-musikklærer

Dette gir helt nye muligheter for deg som elsker musikk og elsker å opptre, men som også ønsker å være musikklærer.

Som musikklærer er sang og spill sentralt og du skal kunne lage sanger, dikt og rim med elevene dine og formidle musikkglede og musikkopplevelser til dem.

Bachelor + PPU

Vi har nå organisert tilbudet slik at du kan kvalifisere deg som musiker (bachelor) og pedagog (PPU). Den treårige bachelorutdanningen trener deg som musiker, og PPU trener deg til å undervise i ungdomsskole, videregående skole og kulturskole.

Hos oss kan bachelorgraden din i musikk bestå av tre år med folkemusikk, som du tar på studiestedet vårt Rauland. Denne bacheloren gir deg flere valgmuligheter underveis i studiet. Det første året kan du nemlig bytte ut med vårt årsstudium i blues på Notodden eller du kan velge å ta årsstudium i musikk i Vestfold som andre studieår i bacheloren. 

– Årsstudiet i musikk fra Vestfold eller årsstudiet i blues fra Notodden kan altså inngå som ett av tre år i bachelorgraden i folkemusikk på Rauland, forklarer førstelektor Pål Runsjø ved Institutt for estetiske fag.

Og videre kan du også bygge på med to år til ved å ta en master i tradisjonskunst der du fordyper deg videre i musikk. Det vil gi deg lektorkompetanse dersom du har PPU. 

Karrieremulighetene dine videre

Visste du at PPU samlet sett utdanner flest lærere i Norge? Noen planlegger denne veien til læreryrket allerede fra start, mens andre av ulike årsaker velger læreryrket som omskolering.

Med praktisk-pedagogisk utdanning er du generelt kvalifisert for å arbeide som lærer fra femteklasse på barnetrinnet til ut videregående hvis du har den rette fagkompetansen, og for voksenopplæringen. 

Lærer i klasserom

Dette er forskjellen på lærer og lektor

Lyst til å bli lærer, men usikker på hva de forskjellige begrepene betyr? Dette er forskjellen på lærer- og lektorstudiene hos oss.

For deg som har bachelor i musikk, har du også kompetanse til å undervise i kulturskolen. Ledelsesfag kan kvalifisere deg til å blir leder av en kulturskole. I alle musikkstudiene hos oss lærer du å formidle musikkglede, lede og motivere andre. Studiene vektlegger også musikkteori og mye sang og spill! 

Med PPU kan du også velge å gå videre til en av våre masterutdanninger og doktorgradsutdanninger.

Mange av våre musikkstudenter jobber også som noe annet enn lærer etter endt utdannelse. Noen er musikere, mens andre jobber som lydtekniker, kulturkonsulent i kommunen eller med media og formidling.