– Jeg har hatt stor nytte av jus-studiet i jobben, både i jobben som saksbehandler og som seksjonsleder. Å ha utdanning innen jus, gjør at jeg har større forståelse for arbeidet som domstolen utfører. Dessuten blir jobben mer interessant. 

Aurora var veldig usikker på hva hun skulle studere etter videregående. Hun lette etter en studieretning som kunne utfordre henne, og hun kom inn på bachelor i jus på campus Ringerike.

– Jeg var kanskje ekstra heldig, for jeg følte aldri et behov for å prøve ut noe annet. Den juridiske studieretningen passet meg bra, samtidig som jeg raskt trivdes svært godt i studentmiljøet, forteller Aurora.

Dro jorden rundt, før hun søkte jobb

Etter fullført bachelorgrad i jus tenkte hun å fortsette med master, slik som flere av studie-venninnene gjorde, enten i Norge eller Danmark. Men fordi hun hadde gått rett fra videregående til jusstudiet, bestemte hun seg for å ta et halvår fri og reise jorden rundt. Da hun kom hjem søkte hun ulike jobber, og ble kalt inn til intervju som saksbehandler i Oslo tingrett.

– Jeg var litt rastløs etter jusstudiet og trengte en pause. Jeg startet her i 2018, og litt over to år senere var jeg heldig og fikk vikar-stillingen som seksjonsleder, sier Aurora med et smil. Nå er hun sjef for ti ansatte i en av fire seksjoner ved Oslo tingrett.

Aurora har fått mye ansvar i ung alder. Før hun ble leder for de ti ansatte i seksjonen, var hun med i en nasjonal arbeidsgruppe som ble opprettet under korona-pandemien. Den jobbet for at domstolene i Norge skal klare å gjennomføre flest mulig saker under covid-19.

– Min rolle er var å assistere lederen av arbeidsgruppen, men denne muligheten var en viktig årsak til at jeg søkte på seksjonsleder-stillingen da denne ble utlyst, forteller Aurora.

 Sorenskriver Yngve Svendsen sier Aurora er den yngste seksjonslederen som noen gang er ansatt i Oslo tingrett. (Foto: Magnus Owren Sangnes)

SJEFEN TIL AURORA:  Sorenskriver Yngve Svendsen sier Aurora er den yngste seksjonslederen som noen gang er ansatt i Oslo tingrett. (Foto: Magnus Owren Sangnes)

Det beste med jobben

Hun sier det beste med jobben som seksjonsleder er når hun føler seg som en god leder. Og det er når hun klarer å levere gode resultater, samtidig som hun ivaretar medarbeiderne sine.

En typisk arbeidsdag for Aurora inneholder gjerne en del faste møter. På grunn av korona-pandemien dukker det også opp en del utfordringer med sykdom, som må løses på kort tid.

– Da gjelder det å være løsningsorientert og effektiv. Jeg jobber ellers typisk med saks-fordeling, beramming av rettssaker og oppdateringer av statistikker, og jobber stadig mot forbedring av seksjonens saksfelt.

Som fersk seksjonsleder bruker hun også en del tid på å bli ordentlig kjent med medarbeiderne, slik at hun kan være en god leder for dem.

– Du har fått en spennende lederjobb kort tid etter jusstudiet. Hva slags råd har du til andre som vil studere jus?

– Høyere utdanning er som regel krevende, og du skal bruke tiden godt for å oppnå gode karakterer. Samtidig mener jeg det er viktig å huske at studietiden går fort. Jeg mener det er viktig å finne en god balanse mellom å prestere bra på studiet, og samtidig nyte det som er en veldig bra og kjekk tid.

Student ved bord

Derfor burde du studere jus

Er du opptatt av rettferdighet og lurer på om jusstudier kan være veien å gå? Her får du svar på hvorfor jus og forretningsjus er smarte yrkesvalg.

Valgte å skille mellom studietid og fritid

Da Aurora studerte jus på campus Ringerike, var det flere av studievennene som fant seg jobber som var relevante for studiet. Noen jobbet i fengsel, og andre jobbet i Kartverket som ligger på Hønefoss.

– Jeg syntes det var fint å kunne skille jobb og studiet, og valgte en mindre relevant jobb. Samtidig fikk jeg mer tid til frivillig arbeid i studentorganisasjonen, og som styremedlem i en musikkfestival i hjemkommunen min. Jeg er fortsatt artist– og bookingansvarlig der.  

Gode råd fra Aurora

Etter endt studium er det lurt å bruke god tid på å skrive søknader på leting etter jobb, mener Aurora. Hun anbefaler å skreddersy søknaden etter utlysningsteksten, og argumentere godt for hvorfor du er den rette for jobben.

– Dersom du klarer dette, er det større sjanse for å bli kalt inn til intervju, og da har du allerede kommet veldig langt. Still opp godt forberedt på intervju. Vær også forberedt på at søkeprosessen kan ta lang tid før du får napp, og at andre kan få jobben i stedet for deg. Uansett utfall, vil du kunne ta med deg god og nyttig erfaring.  (Aurora var gjennom to intervjuer samt to ulike tester, før hun til slutt fikk tilbud om saksbehandlerstillingen ved Oslo tingrett.)