info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Jus

Bachelor i jus

Ringerike - Heltid

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Ringerike
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 526
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 20.04.2023
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 60

Hvorfor jus?

Bachelor i jus gir deg kompetanse til å løse tvister, ulike juridiske problemer og styrings- og driftsmessige spørsmål i privat og offentlig virksomhet. Kompetansen inkluderer konflikthåndtering i private rettsforhold, etablering, organisering og styring av virksomheter, håndtering av selskapsovertakelser, fusjoner, handel og andre transaksjoner relatert til virksomheter.

Bacheloren gir et solid grunnlag for å forstå myndighetsutøvelse, til å fatte beslutninger i komplekse situasjoner og for refleksjon over reglenes rolle i samfunnet.

Derfor burde du studere jus

Er du opptatt av rettferdighet og lurer på om jusstudier kan være veien å gå? Her får du svar på hvorfor jus og forretningsjus er smarte yrkesvalg.

Hva slags jobb får du?

Denne bacheloren gir deg muligheten til å jobbe med mange yrker i både offentlig og privat sektor, både i tverrfaglige team og nettverk. Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er konflikthåndtering, juridisk saksbehandling og analyse, rådgivning, ivaretagelse av drifts-, økonomi- og organisasjonsmessige funksjoner, arbeid med finansieringsløsninger, forhandlinger og kontraktsutforming i Norge og internasjonalt. 

Dersom du etter endt bachelorgrad velger å ta en master i rettsvitenskap i Norge eller kandidatutdannelsen i Danmark, får du en fullverdig juristutdannelse og kan da blant annet praktisere som advokat og dommer. 

Kontakt med arbeidslivet

Universitetet samarbeider tett med advokatkontorer og andre samarbeidspartnere som bidrar med gjesteforelesere. 

Jusstudentenes linjeforening (forening for studenter) arrangerer også en årlig prosedyrekonkurranse i samarbeid med faglærere og eksterne advokater. Finalen holdes i Ringerike tingrett. Les mer og se video.

Fra høsten 2016 er Gatejuristen representert på Ringerike. Gatejuristen er en ideell organisasjon som gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Våren 2018 etablerte også Barnas Jurist seg på Ringerike. Barnas Jurist tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. 

Gatejuristen og Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter ved USN. Studentene som jobber i Gatejuristen og Barnas Jurist får mulighet til å yte bistand til sine klienter under faglig veiledning fra ansatte jurister.

Dette lærer du

Grunnleggende går jusstudiet ut på å lære den juridiske metode. Å beherske den juridiske metode gir grunnlag for selvstendig arbeid, kritisk refleksjon og livslang læring.

I studiet lærer du gjennom bruken av den juridiske metode å identifisere og løse juridiske problemer innenfor alle sentrale rettsområder knyttet til både offentlig og privat virksomhet.

Du får undervisning i sentrale rettsemner som kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett, arverett, familierett, erstatningsrett, statsrett, menneskeretter og forvaltningsrett.

Studiet undervises på campus Ringerike, der studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Mer om videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelor kan du også søke deg inn på master i rettsvitenskap via Samordna opptak og fortsette med juristutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO), Universitetet i Tromsø (UIT) eller Universitetet i Bergen (UIB). Studiet er forhåndsgodkjent som de tre første årene i master i rettsvitenskap ved UIO. Se punkt 9 og 10 i konverteringstabell ved UIO (og forholdet til UIT og UIB).

Du kan også søke på kandidat- og masterstudier ved andre universiteter eller høyskoler. USN har flere studenter som har studert videre på kandidatutdannelsen Cand.jur i Danmark, blant annet ved Aarhus Universitet. Det enkelte universitet eller høyskole vil ved forespørsel kunne gi informasjon om de godkjenner bachelor i jus som opptak til sine masterstudier. Les mer om denne muligheten.

Skaff deg internasjonal erfaring

Bachelorprogrammet i jus er ikke tilrettelagt for utveksling i sitt studieløp. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

53.2
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
49.6
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.