info
Jus studenter Christian Michael Evensen, Emilie Ødegård Kjørvik og Nasrin Mohammade

Bachelor i jus

Ringerike - Heltid

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Ringerike
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 526
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 60
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor jus?

Bachelor i jus gir deg kompetanse til å løse tvister, ulike juridiske problemer og styrings- og driftsmessige spørsmål i privat og offentlig virksomhet. Kompetansen inkluderer:

 • konflikthåndtering i private rettsforhold
 • etablering, organisering og styring av virksomheter
 • håndtering av selskapsovertakelser, fusjoner, handel og andre transaksjoner relatert til virksomheter.

Bacheloren gir et solid grunnlag for å forstå myndighetsutøvelse, til å fatte beslutninger i komplekse situasjoner og for refleksjon over reglenes rolle i samfunnet.

Student ved bord

Derfor burde du studere jus

Er du opptatt av rettferdighet og lurer på om jusstudier kan være veien å gå? Her får du svar på hvorfor jus og forretningsjus er smarte yrkesvalg.

Hva slags jobb får du?

Denne bacheloren gir deg muligheten til å jobbe med mange yrker i både offentlig og privat sektor, både i tverrfaglige team og nettverk. Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • konflikthåndtering
 • juridisk saksbehandling og analyse
 • rådgivning
 • ivaretagelse av drifts-, økonomi- og organisasjonsmessige funksjoner
 • arbeid med finansieringsløsninger
 • forhandlinger og kontraktsutforming i Norge og internasjonalt. 

Dersom du etter endt bachelorgrad velger å ta en master i rettsvitenskap i Norge eller kandidatutdannelsen i Danmark, får du en fullverdig juristutdannelse og kan da blant annet praktisere som advokat og dommer. 

Kontakt med arbeidslivet

Universitetet samarbeider tett med advokatkontorer og andre samarbeidspartnere som bidrar med gjesteforelesere. 

Jusstudentenes linjeforening (forening for studenter) arrangerer også en årlig prosedyrekonkurranse i samarbeid med faglærere og eksterne advokater. Finalen holdes i Ringerike tingrett.

Dette lærer du

Grunnleggende går jusstudiet ut på å lære den juridiske metode. Å beherske den juridiske metode gir grunnlag for selvstendig arbeid, kritisk refleksjon og livslang læring.

I studiet lærer du gjennom bruken av den juridiske metode å identifisere og løse juridiske problemer innenfor alle sentrale rettsområder knyttet til både offentlig og privat virksomhet.

Du får undervisning i sentrale rettsemner som:

 • kjøpsrett
 • avtale- og kontraktsrett
 • arverett
 • familierett
 • erstatningsrett
 • statsrett
 • menneskeretter og forvaltningsrett.

Studiet undervises på campus Ringerike.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelor kan du søke deg inn på master i rettsvitenskap via Samordna opptak. I Norge tilbyr Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger master i rettsvitenskap. Fra 2026 tilbyr også BI slik master. Studiet er forhåndsgodkjent som de tre første årene i master i rettsvitenskap ved UiO. USN har også flere studenter som har studert videre ved flere av de andre nevnte universitetene. Disse vil på forespørsel kunne gi informasjon om opptak.

Du kan også søke på kandidat- og masterstudier ved andre universiteter eller høyskoler. USN har flere studenter som har studert videre på kandidatutdannelsen Cand.jur i Danmark, blant annet ved Aarhus Universitet.

Bachelor i jus kvalifiserer også til opptak til andre masterstudier enn master i rettsvitenskap. Ved USN Handelshøyskolen kvalifiserer bachelor i jus til opptak på master i samfunnsanalyse og master i innovasjon og ledelse. Sistnevnte studium krever også to års relevant arbeidserfaring.

Skaff deg internasjonal erfaring

Bachelorprogrammet i jus er ikke tilrettelagt for utveksling i sitt studieløp. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

54.4
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
50
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.