info
Jus studentene Yara Nawzad, Rachel Disanka og Solveig Vesterås

Bachelor i jus: Forretningsjus og økonomi

Ringerike - Heltid

Få innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Ringerike
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 867
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 60
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor forretningsjus og økonomi?

Bachelor i forretningsjus og økonomi er en utdannelse som setter deg i stand til å løse økonomiske og juridiske styrings- og driftsproblemer i organisasjoner, private og offentlige virksomheter. Dette gjelder internt i forhold til etablering, organisering og styring, og eksternt i relasjon til andre organisasjoner, virksomheter, forbrukere og offentlige myndigheter. 

Bachelorgraden er inspirert av den danske utdannelsen i erhvervsøkonomi og -jura, med sikte på en sømløs overgang til høyeregradsstudier (master) og oppnåelse av graden cand.merc.(jur.) i Danmark.

Som student på forretningsjus og økonomi kan du blant annet ha et utvekslingssemester hos Copenhagen Business School, en av Europas ledende handelshøyskoler.

Dette lærer du på forretningsjus og økonomi

Privat- og formuerett, bedriftsøkonomi og regnskap er grunnleggende fag i studiet. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, også for finansmarkedene.

Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Disse fagene åpner for dypere studier av regler og beslutningsprosesser ved bruk av spill- og mikroøkonomisk teori.

Gjennom hele studiet legges det vekt på betydningen av samarbeid og oppgaveløsning. 

Bachelor i forretningsjus og økonomi legger særlig vekt på bruk av jusen til framoverskuende problemløsning fremfor konfliktløsning. Bacheloren gir deg et solid grunnlag for å fatte beslutninger i komplekse situasjoner. Den gir også et grunnlag for refleksjon over rettens rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng, særlig for ressursallokering og verdiskapning, enten gjennom markeder eller i organisasjoner.

 

 

Studiet undervises på campus Ringerike, der studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og arrangementer på studentkroa.

Videre utdanningsmuligheter

Oppnådd grad med spesialisering i rettsfunksjonell analyse gir deg grunnlag for videre kandidatstudier i Danmark i «erhvervsøkonomi og erhvervsjura», som gir deg rett til den beskyttede tittelen cand.merc. (jur.). Oppnådd grad gir mulighet for opptak ved Copenhagen Business School, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Oppnådd grad med spesialisering i ledelse oppfyller de faglige krav til siviløkonom på bachelornivå. Ved USN kvalifiserer denne utdannelsen blant annet til opptak på masterprogrammet i økonomi og ledelse – siviløkonom, innovasjon og teknologiledelse, bærekraftsledelse og for næringsmaster i regnskap og revisjon. Har du to års relevant arbeidserfaring er du også kvalifisert for opptak til masterprogrammet i innovasjon og ledelse. Utdannelsen gir også grunnlag for opptak til en rekke øvrige masterprogram i inn- og utland.

Det enkelte universitet eller høyskole vil ved forespørsel kunne gi deg informasjon om de godkjenner bachelorgraden som opptak til sine masterstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Studiet i forretningsjus og økonomi på USN er den eneste studieprogrammet i jus hvor du har muligheten til å dra på utveksling i 4. semester. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har en avtale med Copenhagen Business School (CBS) som er spesialtilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

37.8
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
38.3
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?