info
Bedriftsøkonomisk analyse, student Tor Christian T. Lindberg

Master i økonomi og ledelse – siviløkonom 2-årig

Vil du ha en mastergrad i økonomi og ledelse med sidetittelen siviløkonom, er dette studiet for deg. Velg mellom spesialiseringene markedsføringsledelse, strategi og ledelse, innovasjon og entreprenørskap og bedriftsøkonomisk analyse.

Hva vil du studere?

Dette masterstudiet tilbyr spesialisering i flere økonomisk-administrative fagområder, og i din søknad må du velge hvilken av disse spesialiseringene du ønsker. 

 

Hvorfor velge siviløkonom 2-årig?

Siviløkonomstudiet er svært anerkjent og den høyeste utdanningen innen økonomi og ledelse. Studiet kvalifiserer deg for lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Du får muligheten til å sette sammen en utdanning som passer til dine karriereplaner. Du kan velge mellom å fordype deg i markedsføringsledelse, strategi og ledelse, innovasjon og entreprenørskap eller bedriftsøkonomisk analyse.

Utdanningen er tverrfaglig og du kan velge fordypningsområde uavhengig av fordypningen du tok på bachelorstudiet.

 

 

Hva slags jobb får du?

Som siviløkonom har du stor faglig bredde og er kvalifisert til mange forskjellige stillinger, også internasjonalt.

Du kan jobbe med leder- og resultatansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Tidligere studenter er i dag i jobb som blant annet markedssjefer, produktsjefer, prosjektledere, forskere og direktører.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Nærhet til arbeidslivet

Vi har et stort fagmiljø innen økonomi og ledelse. Dette garanterer deg gode forelesere og veiledere, i tillegg til muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Noen av de ansatte har lederstillinger i næringslivet, samtidig som de underviser på USN.

USNs egne forskere og forelesere er flittig brukt som gjesteforelesere og samarbeidspartnere internasjonalt. Det sikrer deg en siviløkonomutdanning som hele tiden følger utviklingen i fagområdene. Vi bruker også gjesteforelesere fra et stort internasjonalt nettverk i siviløkonomstudiet og flere av disse knyttes også til oss i professorstillinger.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier. Ved USN har vi en doktorgrad i Management.

Oppfyller du ikke kravene til siviløkonom?

Om din utdanning ikke oppfyller minimumskravene for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), er du kanskje kvalifisert til å søke på master i økonomi og ledelse hvor du kan velge mellom en spesialisering innen markedsføring, strategi og ledelse eller innovasjon og entreprenørskap.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av økonomi og ledelse – siviløkonom 2-årig i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.