info
 Synne Kristine Hamborg er trainee hos Nuea Finance i Hønefoss.

Master i økonomi og ledelse

Studiet gir deg en unik og verdifull kompetanse i tillegg til en faglig bredde innen markedsføringsledelse eller strategi og ledelse. Du blir en ettertraktet leder til mange ulike stillinger i offentlig og privat sektor, også internasjonalt.

Hva vil du studere?

Du søker direkte til det spesialiseringsområdet du ønsker å studere. Vår master i økonomi og ledelse gir deg unik og verdifull kompetanse innen enten:

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024
 

Hvorfor velge master i økonomi og ledelse?

Er du eller vil du bli leder, er dette studiet for deg. Her får du en solid innsikt i strategisk analyse og planlegging, personalledelse, organisasjonsteori, markedsføring og økonomisk styring.

Du får med andre ord den teoretiske ballasten du trenger som leder i offentlig og privat virksomhet.

Hva slags jobb får du?

Som ferdig utdannet er du en ettertraktet leder med stor faglig bredde. Med en master i økonomi og ledelse kan du jobbe med leder- og resultatansvar i spennende stillinger både i privat og offentlig sektor, også internasjonalt.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Relasjoner er svært viktig. Gjennom nettverket mitt fra jeg var aktiv skøyteløper, kom jeg direkte ut i jobb

Sverre Haugli karriereintervju

Sverre Haugli, mellomleder og regnskapsfører, snart gründer av eget selskap  

Dette lærer du på master i økonomi og ledelse

Masterstudiet består av tre deler:

  • Økonomisk-administrative metoder utgjør tre kurs. Ett kurs med fokus på generell forsknings- og undersøkelsesmetode, ett kurs med fordypning i kvantitative analyseteknikker, og ett kurs i kvalitative metoder.
  • Faglige emner utgjør åtte fagkurs, samt en prosjektoppgave, hvert med et omfang på 7,5 studiepoeng. Du får grunnleggende teori og kunnskap om den internasjonale forskningsfronten innen bl.a. et valgt spesialiseringsområde.
  • Masteravhandlingen utgjør 30 studiepoeng, og er et større selvstendig teori- og metodeforankret forskningsarbeid. Her får du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt teori- og problemområde.

Studiet undervises på campus Ringerike, der studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier.

Ved USN kan du ta doktorgradsutdanning i Management.

Siviløkonom

Tildeling av sidetittel siviløkonom betinger at du har en bachelor som oppfyller minimumskravene for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), og kan tildeles etter gjennomføring av et femårig løp bestående av en bachelordel (180 studiepoeng) og en masterdel (120 studiepoeng). 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av økonomi og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.