Synne Kristine Hamborg er trainee hos Nuea Finance i Hønefoss.

Master i økonomi og ledelse – Innovasjon og entreprenørskap

Ringerike - Heltid

Vil du ha kunnskap og ferdigheter til å utvikle egen virksomhet eller til å gi råd til virksomheter slik at de kan oppnå mer lønnsom og bærekraftig vekst?

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Ringerike
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Innovasjon og entreprenørskap
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 8112
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Studiespesialisering i innovasjon og entreprenørskap

Spesialiseringen i innovasjon og entreprenørskap inkluderer ulike fagområder slik som forretningsutvikling og entreprenørskap, designtekning og utvikling og etablering av strategiske samarbeid og nettverk. Spesialiseringen dekker fagområdene entreprenørskap og innovasjon, og ser på sammenhengen mellom disse. Vi forsøker å finne muligheter for økonomisk bærekraftig omstilling til grønne og sosiale forretningsmodeller. Dette vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å utvikle egen virksomhet, til å kunne gi råd til virksomheter slik at de kan oppnå mer lønnsom og bærekraftig vekst og til å kunne bekle stillinger som forretningsutvikler og innovatør i eksisterende virksomheter.

For hver av spesialiseringene gjelder også følgende:

 • Hver spesialisering (major) består av fem faglige spesialiseringsemner (a 7,5 studiepoeng)  som gir deg stor faglig fordypning innen egen spesialisering. Emnene på annet semester bygger på emner første semester, noe som gir en naturlig faglig progresjon.
 • Til hver spesialisering hører det pakker av faglige støtteemner (minors) hver bestående av tre emner (a 7,5 studiepoeng). Støtteemnene ligger på tredje semester og bidrar til faglig bredde. Du velger enten en pakke med støtteemner eller å dra på utveksling i tredje semester. I så fall velges emner ved utvekslingsuniversitetet som støtteemner.
 • Du tar to metodeemner – ett generisk metodeemne som er felles for alle spesialiseringer første semester og ett spesialiseringsspesifikt metodeemne annet semester (a 7,5 studiepoeng).
 • Forprosjektet utgjør 7.5 studiepoeng og er først og fremst et teori- og litteraturstudium som er ment å danne grunnlag for masteravhandlingen. Forprosjektet utarbeides tredje semester.
 • Masteravhandlingen utgjør 30 studiepoeng og utarbeides fjerde semester. Det er et større selvstendig teori- og metodeforankret forskningsarbeid hvor du får mulighet til å fordype deg i et selvvalgt teori- og problemområde.
Masterstudent i innovasjon og teknologiledelse ved USN

Hvorfor velge master i økonomi og ledelse?

Er du eller vil du bli leder, er dette studiet for deg. Her får du en solid innsikt i strategisk analyse og planlegging, personalledelse, organisasjonsteori, markedsføring og økonomisk styring.

Du får med andre ord den teoretiske ballasten du trenger som leder i offentlig og privat virksomhet.

Hva slags jobb får du?

Som ferdig utdannet er du en ettertraktet leder med stor faglig bredde. Med en master i økonomi og ledelse kan du jobbe med leder- og resultatansvar i spennende stillinger både i privat og offentlig sektor, også internasjonalt.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Relasjoner er svært viktig. Gjennom nettverket mitt fra jeg var aktiv skøyteløper, kom jeg direkte ut i jobb

Sverre Haugli karriereintervju

Sverre Haugli, mellomleder og regnskapsfører, snart gründer av eget selskap  

Dette lærer du på master i økonomi og ledelse

Masterstudiet består av tre deler:

 • Økonomisk-administrative metoder utgjør tre kurs. Ett kurs med fokus på generell forsknings- og undersøkelsesmetode, ett kurs med fordypning i kvantitative analyseteknikker, og ett kurs i kvalitative metoder.
 • Faglige emner utgjør åtte fagkurs, samt en prosjektoppgave, hvert med et omfang på 7,5 studiepoeng. Du får grunnleggende teori og kunnskap om den internasjonale forskningsfronten innen bl.a. et valgt spesialiseringsområde.
 • Masteravhandlingen utgjør 30 studiepoeng, og er et større selvstendig teori- og metodeforankret forskningsarbeid. Her får du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt teori- og problemområde.

Studiet undervises på campus Ringerike, der studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier.

Ved USN kan du ta doktorgradsutdanning i Management.

Siviløkonom

Tildeling av sidetittel siviløkonom betinger at du har en bachelor som oppfyller minimumskravene for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), og kan tildeles etter gjennomføring av et femårig løp bestående av en bachelordel (180 studiepoeng) og en masterdel (120 studiepoeng). 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av økonomi og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor eller tilsvarende innen økonomi, markedsføring, innovasjon, administrasjon/organisasjon og ledelse eller tilsvarende. 

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024