Samfunnet er i konstant utvikling og må styres med lover og regler. Hvordan skal vi best møte utfordringene vi står ovenfor både som privatpersoner, bedrifter og samfunn? 

Ved å studere jus får du kunnskap om juridiske problemstillinger og hvordan disse kan løses.

Ved USN kan du velge mellom bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi. 

Her forklarer vi forskjellen på de to jusstudiene – og hvorfor jus kan være en smart vei å gå. 

Bachelor i jus 

Med bachelor i jus får du kompetanse til å løse tvister og ulike juridiske problemer for privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og virksomheter. Det kan være stridsspørsmål rundt etablering, organisering, styring, fusjoner og handel, samt konflikthåndtering i private rettsforhold. 

Etter endt bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor.

Du kan også gå videre på en master i rettsvitenskap for å kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Synes du jus og økonomi virker spennende? Da kan en bachelor i forretningsjus og økonomi være midt i blinken for deg. Arbeidslivet trenger deg som forstår både jussens og økonomiens språk. 

Studenter diskuterer på biblioteketBachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi tar du ved campus Ringerike. 

På bachelor i forretningsjus og økonomi studerer du privatrettslige og offentligrettslige fag. Du lærer matematikk, statistikk og økonomi. Du lærer metoden for å analysere og vurdere samspillet mellom lover, regler og økonomi.

I siste studieår velger du spesialisering. Da kan du enten fortsette det tverrfaglige løpet eller ta spesialisering i ledelse.   

Hva er egentlig forskjell på jus og forretningsjus?

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilket jusstudium du skal velge – hva er egentlig forskjell på bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi?

På bachelor i jus studerer du juridiske fag, både nasjonale og internasjonale. Bygger du på med en master i rettsvitenskap i Norge eller kandidatutdannelsen i Danmark får du en fullverdig juristutdannelse som gjør at du kan praktisere som advokat og dommer.

Bacheloren er dessuten et glimrende utgangspunkt for å kombinere med andre studier senere, som for eksempel studier innen IT, økonomi og ledelse.

På bachelor i forretningsjus og økonomi studerer du både jus og økonomi, med stor tyngde på det tverrfaglige. Her lærer du mer om samspillet mellom jus og økonomi.

Du får innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

Hva kan jeg jobbe med etter jusstudiene? 

Etter endt bachelor i jus kan du jobbe som saksbehandler og rådgiver i private og offentlige virksomheter. Ved å bygge på med en master kan du få en juridisk embetseksamen og jobbe som blant annet advokat.

Etter endt bachelor i forretningsjus og økonomi har du faglig tyngde innen både økonomi og jus – dobbel kompetanse som er svært ettertraktet av næringslivet. Ved å bygge på med en master får du en enda tyngre kompetanse som konsulent og rådgiver.   

Studenter i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen. Bilde av gruppearbeid.

Slik kan du komme langt og ha en spennende karriere!

Absolutt alle bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter trenger ansatte med kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.