Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studiekvalitet. Den sendes ut til 2. års og 5. års studenter over hele landet hver høst.
 
Den nett- og samlingsbaserte utdanningen i Bø scorer best av alle historiestudier i Studiebarometeret 2023. Utdanningen scorer særlig godt på kategoriene «Formidling og undervisning» og «Tilbakemeldinger og veiledning».  Helhetsvurderingen av studiet er på hele 4,4 mens landssnittet for historiestudier ligger på 4,0.
 
Sånn har det faktisk vært flere år på rad.
 
Historiestudent Charlotte Svele Larsen har fulltidsjobb og bor i utlandet. Derfor var det nett- og samlingsbaserte studiet i Bø perfekt for henne.
 
– Først av alt må jeg skryte litt av foreleserne. De er ekstremt dyktige i fagfeltene sine og er alltid raske og behjelpelige med å svare, dersom du skulle ha spørsmål. Jeg tenker at det er ekstremt viktig, fordi studiet går via nett, og vi har ikke det samme forholdet til forelesere og medstudenter som de som har forelesninger på campus. Når det kommer til emnene er det god variasjon. Det gjør at alle vil finne noe som interesserer dem litt ekstra. 
 
Charlotte tror det at studiet er nettbasert er en forklaring på de gode resultatene i studiebarometeret.
 
– Studiet gir oss som ikke bor i nærheten anledning til å studere historie. Ikke bare åpner det dører for folk som ikke har muligheten til å møte opp på campus, men historiestudiet i Bø er også et strålende alternativ for de som er i jobb, men av ulike grunner ønsker å studere. 
USN tilbyr bachelor i historie både i Bø og Vestfold. Studiet på campus Vestfold har den beste helhetsvurderingen i Norge etter Bø (4,2)
 

Hvorfor velge bachelor i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår egen tid ved å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess.
 
Du får undersøke og reflektere over denne prosessen, og du får en oversikt over den historiske utviklingen i verden og i Norge.
 
Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundreår siden påvirke avgjørelser du tar i dag?
 
Tenk bare på de krigene og konfliktene som preger verden i dag. Hva er bakgrunnen for dem?  Eller diskusjoner om hva slags ord og uttrykk som kan virke støtende på andre, hva slags kunst som kan være krenkende eller hvordan statuer av kjente personer kan vekke sterke reaksjoner. 
 
Hvis vi ikke har kunnskap om fortiden, vil det være vanskeligere å forstå vår egen samtid.
 

Historiebevissthet

Historiebevissthet handler for eksempel om å utforske om historien blir brukt til å skape identitet eller til å spre propaganda. Når Norge spiller landskamp i for eksempel fotball eller håndball, så dukker supportere opp i vikinghjelmer og med rød, hvit og blå maling i ansikt og på kroppen.
 
På samme måte kan historie misbrukes gjennom propaganda. Bare tenk på hvordan holocaustfornektere stadig forsøker å overbevise om at jødeutryddelsen under 2. verdenskrig aldri fant sted. Det er historieforfalskning.
 

 

Viking - illustrerer viktigheten av å studere historie

Å studere historie gir mange jobbmuligheter

Valgmulighetene er enormt mange for deg som skal velge hva du skal studere. Her er grunnene til hvorfor du bør velge historie.

Masterutdanning

Ønsker du å gå enda mer i dybden, kan du ta vår lektorutdanning i historie.

Skolen har et stort behov for lærere med faglig fordypning på masternivå som kan inspirere elever og gi dem et positivt møte med historiefaget.

Masterstudiet gir deg dyptgående innsikt i historiefaget og økt forståelse for historieforskningens metode og teori. Du utvikler en evne til selvstendig analyse på høyt nivå og får en mer selvstendig holdning til historisk kildemateriale og framstillinger.