info
Student i historie

Årsstudium historie

Historiestudiet gir deg en forståelse av nåtiden, ved at du ser den i lys av fortiden. Gjennom studiet lærer du å ta for deg og tolke store mengder informasjon, slik at du er i stand til å presentere hovedinnholdet klart og redelig.

Hvor og hvordan ønsker du å studere?

Studere historie ved vår campus i Vestfold, eller få nett- og samlingsbasert undervisning ved vår campus i Bø.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Hvorfor årsstudium i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid gjennom å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål. Årsstudiet i historie gir en introduksjon til denne vitenskapen.

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundre år siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

 

Hva slags jobb får du

Din viktigste kompetanse etter årsstudiet i historie, er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig. Dette er nyttig i mange yrker.

Historie passer godt inn i en lærerutdanning. Faget går også godt sammen med mediefag, for eksempel journalistutdanning. Kombinert med andre samfunnsfag, kulturfag eller økonomiske fag kan historiefaget gi jobb innenfor offentlig og privat administrasjon og i organisasjoner.

Dette lærer du hos oss

Du får oversikt over den historiske utviklingen i verden og i Norge, og dypere kunnskap om to fordypningsemner etter eget valg.

Gjennom å arbeide med pensum, diskutere med lærer og medstudenter, og ved å skrive tekster, øves du i kunnskapsinnhenting, diskusjon og fremstilling.

Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested. Du kan lese mer om dette i fanemenyen.

Videre utdanning

Årsstudiet i historie kan innpasses i bachelorprogrammet i historie eller bachelorprogrammet i sosiologi. Videre vil et årsstudium i historie kunne kombineres med mange andre utdanningsprogrammer.

Deler av årsstudiet kan innpasses i lærerutdanningene ved USN. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.