– Det er viktig at studentene blir hørt og at de har noen de kan gå til, dersom det er noe de opplever som urettferdig eller feil, sier Cecilie Jurgens.

Hun er USNs første studentombud, og startet i jobben i 2017. Studentombudet er et lavterskeltilbud for alle studenter hos oss. 

Her kan studenter komme når de lurer på hvilke rettigheter og plikter de har.

Du kan også ta kontakt hvis du ønsker hjelp til å kommunisere med ansatte ved universitetet, eller  trenger hjelp til å følge opp saker du har tatt opp/meldt inn til universitetet. 

Da Cecilie valgte å studere juss, var det fordi hun var opptatt av rettferdighet og ønsket å bruke jussen til å gi hjelp.

I jobben som studentombud møter hun studenter fra alle USNs campuser. Cecilie synes det er fint kunne hjelpe studentene med å løse vanskelige situasjoner, sånn at de kan konsentrere seg om studiene.

En nøytral part

– Det kan være studenter som har opplevd et dårlig læringsmiljø, eller har falt og slått seg og ikke kan møte opp til obligatoriske aktiviteter. Hvilke rettigheter har de da? sier Cecilie.

– Noen studenter har tatt opp noe med USN og er kanskje uenige i svaret de får, eller de er misfornøyd med et vedtak som er fattet av USN. De lurer på om regelverket er fulgt. Jeg kan hjelpe studenter med å klage på vedtak, og jeg kan gi dem råd om hva de bør gjøre videre. Som studentombud tar jeg ingen side i saken, verken til fordel for studenter eller USN. Jeg er en nøytral part.

Det vil si at når du kommer til studentombudet, får du veiledning om rettighetene og pliktene dine, og eventuelt hva du kan gjøre for å bedre situasjonen. Du får vite hvem du skal kontakte om det du ønsker å ta opp, og du kan få informasjon om prosessen videre.

Du bestemmer selv

Hvis du ønsker å varsle, kan du også ta kontakt med studentombudet. Der får du mer informasjon om hva som vil skje når du varsler.

Så bestemmer du selv hva du velger å gjøre etterpå.

– Studentombudets oppgave er å sikre at studentens rettigheter er ivaretatt. Det vil si at jeg jobber med å sørge for at rett skal være rett, sier Cecilie.

Hva slags saker jobber du mest med som studentombud?

– De fleste sakene handler om eksamen og praksis. Studenter kan være misfornøyd med karakteren og måten eksamen ble gjennomført på, eller de er misfornøyd med praksisperioden i studiet (i alle profesjonsutdanningene er det obligatoriske praksisperioder, som f.eks helsefagutdanningene, grunnskolelærer og barnehagelærer).

USN lytter til Cecilie

Cecilie sier hun har mulighet til å hjelpe, dersom det er problemer eller hindringer som USN har mulighet til å ordne opp i. Det er i utgangspunktet studentene selv som tar opp problemstillingen med USN, men Cecilie kan også gå videre med saken og komme med anbefaling til universitetet når hun for eksempel vurderer at saken er feil behandlet.

I flere saker har studentombudet tatt kontakt med USN og sagt at hun er uenig i forståelsen av regelverket. Som regel har USN da fulgt anbefalingene til studentombudet, forteller Cecilie.

– Det hender jeg når frem, selv når studenten har sagt fra selv men ikke fått medhold. Det handler nok mye om at jeg kan regelverket og vet hva som er relevant å opplyse om i forhold til saken, men også at jeg legger frem min vurdering som en nøytral part. Jeg opplever at USN hører på det jeg har å komme med.

Prøver å løse problemet raskt

Cecilie sier hun alltid prøver å løse konflikten på lavest mulig nivå. Hvis du kommer til henne med en sak, vil hun derfor først se om det er mulig å finne en løsning som gjør at du raskest mulig kan slutte å bekymre deg, og konsentrere deg om studiet. Hvis ikke, vil hun gi deg informasjon om hvilke muligheter du har.

– Det er viktig for meg at studenten får styre sin egen sak. Det er altså studenten selv som må avgjøre veien videre. Det hender studenter ikke ønsker å gå videre med saken selv. Dersom jeg mener problemstillingen vil være aktuell for flere studenter ved USN og mener det er viktig at dette tas tak i, vil jeg avklare med studenten om det er greit at jeg tar opp saken med USN på generelt grunnlag.

Den store studentordboka

Når du begynner på et universitet, møter du på mange nye begreper. Doktorgrad, førsteamanuensis, konting. Vi hjelper deg å holde styr på de viktigste begrepene – og noen mindre viktige.

Det er trygt å prate om bekymringer og problemer med studentombudet. Hun går ikke videre med det som blir sagt, med mindre dere er enige om det. Det eneste unntaket er hvis hun tror det er fare for liv og helse.  Da kan det hende hun må varsle videre.

– Jeg er her for alle USN-studenter så ta en telefon til meg, eller send en mail, sier Cecilie Jurgens.