Cecilie Jurgens

Studentombud

Personal- og organisasjonsavdeling
Stab personalavdelingen
Campus Porsgrunn (A-157D)
Studentombudet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Ansvarsområder

Studentombudet er et lavterskeltilbud for alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her kan studenter komme når de lurer på hvilke rettigheter og plikter de har (i forbindelse med opptak, eksamen, praksis, skikkethetsvurdering, læringsmiljø, saksbehandling, personvern, m.m.). Eller dersom man ønsker hjelp til å kommunisere med ansatte ved universitetet, eventuelt trenger hjelp til å følge opp saker man har tatt opp/meldt inn til universitetet. 

Saker til Studentombudet kan sendes til studentombud@usn.no.

Studentombudet skal:

  • sikre at studenters rettigheter blir ivaretatt på en best mulig måte
  • gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp- eller vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon
  • påse at studentsaker (som USN mottar og behandler) får en forsvarlig og korrekt saksbehandling
  • gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter

CV

Studert rettsvitenskap ved UiO, masteroppgave i barnerett

Videreutdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved HSN