– Da jeg startet på bachelorstudiet var jeg overrasket over hvor mange andre fag det var. Det handler nemlig ikke bare om IT og programmering, sier IT-student Jean R. Ødegård.

Han forteller at studentene også lærer om ledelsespsykologi, organisasjonspsykologi, teamarbeid, konflikthåndtering, prosjektledelse og markedsføring.

– Dette IT-studiet gir deg muligheten både til å ta en ren utviklerjobbb og å jobbe som prosjektleder.

– Du kan også bli rådgivende konsulent i større firmaer.  Vi ser på hvordan en bedrift blir drevet, lærer om systemutvikling, kjører SWOT-analyser, ser på markedet, ser på brukertester og blir et bindeledd mellom dataingeniørene og alle andre. Arbeidsmarkedet skriker etter denne typen IT-folk, sier Jean.

Kreativt gründermiljø

På campus Vestfold finner du teknologiinkubatoren Kobben, en slags fødselshjelper for folk som vil starte ny bedrift.

– En god idé er bra å ha, men ikke nok. Gründere trenger hjelp. De trenger gjerne et kontor og rådgivere som kan hjelpe dem med å gjøre ideen lønnsom. Ikke minst trenger de å møte de rette folkene. Det vi gjerne kaller å bygge et nettverk.

Alt dette får du hos Kobben.  Kobben het tidligere Silicia, og det var her du traff Jean når han ikke var på forelesning eller engasjert i et av sine mange studentverv.

Internship i IT-studiet

Jean valgte internship i stedet for bacheloroppgave i siste semester på IT-studiet. Han jobbet hos Rada Labs AS, som var en gründerbedrift hos Kobben (Silicia).

 – Ved endt praksisperiode skev jeg en omfattende rapport om hva jeg hadde opplevd disse månedene og ble vurdert ut fra den, i stedet for en vanlig bacheloroppgave. Takket være Rada Labs og Silicia, var jeg med på å skape en potensiell arbeidsplass for meg selv.

Får møte IBM

Jean brukte mange av fagene i gründerlivet sitt, ikke minst de som handler om prosjektledelse, forretningsutvikling og markedsføring.

– Vi lærer også om samfunnsvitenskapelig metode. Det fikk jeg nytte av da vi ble koblet på noe av USNs forskningsvirksomhet. Da var det viktig å kunne snakke språket til dataingeniørene, språket til forskerne og språket til kundene. Jeg fikk også være med forskerne på et møte med IBM, og det er jo kult å være med på et møte med et så stort IT-selskap. Jeg hadde aldri fått til alt dette, hvis jeg hadde tatt en vanlig IT-bachelor. IT har vært livet mitt og hobbyen min siden jeg var åtte år gammel. Det som gjør dette studiet gull verdt, er at det gir så gode jobbmuligheter.

Nå (2022) er Jean ferdig med IT-studier på USN, og jobber som IT-rådgiver i Sandefjord kommune.

Det er 5 ulike veier for å bli ingeniør

5 ulike veier for å bli ingeniør

Ønsker du å bli ingeniør, men mangler realfag? Vi viser deg fire andre veier for å fullføre en ingeniørutdanning.