1. Ny teknologi hele tiden

Som radiograf jobber du med ny teknologi hele tiden.

– Å jobbe med teknologi som er i stadig utvikling gjør studiet ekstra spennende, mener Gihan. Hun er førsteårsstudent og trives veldig godt med studievalget.

– Jeg får prøvd ut egenskapene på ulike sykehus ute i praksis. Hvert sykehus har ulikt utstyr, så man lærer seg å ta bilder på ulike måter og med ulikt teknologisk utstyr, sier hun. Ali Hazara er også veldig glad i teknokogi, og det var en av grunnene til at han valgte bachelor i radiografi. 

– Jeg er veldig glad i teknologi og synes det er spennende å kunne oppdage ulike sykdommer og lidelser ved hjelp av bildeteknologi. Kommunikasjonen med pasientene er også viktig. Alt ved studiet er egentlig spennende, siden det henger sammen. 

Radiografstudenter får prøve seg i praksis

Gihan og Ali praktiserer i laben for radiografer på universitetet. 

2. Omsorg + teori = sant

At man får jobbe med omsorg i tillegg til teknologi, gjør radiografutdanningen ekstra interessant, synes Gihan.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker som trenger hjelp, og da jeg skjønte at jeg kunne kombinere både omsorg og teknologi i et yrke, så var det veldig tydelig for meg at det er radiograf jeg skal bli.

Radiografyrket passer for de som liker å møte pasienter, men samtidig er glad i teknologi.

3. Tar viktige bilder

Det er radiografen som tar bildene slik at legen kan stille en diagnose.

– Å ha en så meningsfull jobb betyr mye for meg. Jeg er nødt til å ta riktige og gode bilder for at radiologen kan tolke bildene korrekt.

Som radiograf har man noe av ansvaret for at pasienter faktisk får riktig diagnose.

For å kunne ta gode bilder, må en også kunne en del anatomi.

– Jeg må vite hva man skal ta bilde av og hvordan man tar de ulike bildene for å gi radiologen noe å vurdere ut fra. Vi er også med på å gi svar på om en person har blitt utsatt for vold, har kreft og andre sykdommer som ville forblitt skjulte uten innsatsen fra en radiograf. Så det å bli radiograf er veldig meningsfullt.

4. Drammen

At Gihan valgte å studere i Drammen var ikke tilfeldig. Hun kommer fra og bor i Oslo, men valgte bevisst å studere radiografi i Drammen.

– Jeg undersøkte en del i forkant og fant ut at Drammen har de beste lærerne, og at man er ute i praksis allerede første semester.

Å være ute i praksis så tidlig gjør at man får brukt kompetansen på en helt annen måte.

– Jeg lærte mye av å være i praksis på sykehuset i Drammen og i Bærum. Snart skal jeg også ut i praksis på Ringerike. Inntrykkene Gihan hadde fått av studiet før han begynte, viste seg å stemme godt: – Jeg har fantastiske lærere og får lært mye i praksis som jeg ikke ville ha forstått om jeg bare hadde hatt undervisning på universitetet.

5. Ikke bare pleie

Lena Aspheim er også radiografstudent. Hun ønsket seg et yrke innen helsevesenet, men hadde samtidig en interesse for teknologi.

– En bachelor i radiografi føltes mest riktig for meg. Jeg ønsker å jobbe med pasienter, men også teknologi. I likhet med sykepleiere, vil jeg få ansvar for pleie og omsorg for pasienter som kommer inn, men på en litt annen måte: Jeg skal først og fremst hjelpe dem til å føle seg trygge og opprettholde sikkerhetsprosedyrer når vi tar bilder. 

Radiografistudent Lena

Lena tar bachelor i radiografi ved campus Drammen. 

Fire studenter som studerer: Intensivsykepleie, anaestesisykepleie, avansert klinisk sykepleie, operasjonssykepleie

Sjekk ut alle mulighetene dine som sykepleier ved USN

Som sykepleier har du et yrke som åpner mange karriereveier. Du kan ta en mastergrad eller spesialisere deg innen et felt. Eller kanskje du drømmer om å bli leder?