info
Salman har observasjonspraksis på sykehuset i Vestfold

Bachelor i radiografi

Drammen - Heltid

I dette studiet får du kunnskapen og erfaringen du trenger for å bruke avansert teknologi innen bildediagnostikk og behandling, samtidig som du lærer å utøve pleie og omsorg i krevende situasjoner.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 701
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Praksis er en del av utdanningen. Her veileder Andrea studenter i praksis på sykehuset i Vestfold.
Praksis er en del av utdanningen. Her veileder Andrea studenter i praksis på sykehuset i Vestfold.
Radiografstudent Salman i praksis på sykehuset i Vestfold.
Radiografstudent Salman i praksis på sykehuset i Vestfold.
Andrea (t.v.) veileder studenter i praksis
Andrea (t.v.) veileder studenter i praksis
Radiografstudenter på røntgenlab på campus Drammen.
Radiografstudenter på røntgenlab på campus Drammen.
Fornøyde radiografstudenter på USNs røntgenlab
Fornøyde radiografstudenter på USNs røntgenlab

Hvorfor radiografi?

Radiografi er læren om hvordan vi framskaffer nødvendig bildemateriale for å oppdage, behandle eller lindre sykdom ved hjelp av avansert teknologi som røntgen, isotoper, ultralyd eller magnetisk resonans. Vi kaller dette bildediagnostiske undersøkelser.

En radiograf har et stort ansvar og en viktig rolle i det helsefaglige teamet. Radiografer er høyt spesialiserte, og det er ingen andre yrkesgrupper som uten videre kan gjøre det en radiograf gjør. Radiografer jobber med medisinsk strålebruk, avansert teknologi og til tider svært utfordrende omsorg. Dessuten må en radiograf være i stand til å takle situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

Bildematerialet som radiografene fremskaffer skal gi legene, og øvrige behandlere, gode forutsetninger for å stille riktig diagnose og for å gi pasientene korrekt behandling. Den teknologiske utviklingen gjør at radiografens rolle er dynamisk, og faget krever stadig oppdatering. En radiograf blir aldri utlært.

Det er radiografer med videreutdanning i stråleterapi som gir strålebehandling til pasienter som har fått kreft, og som har det faglige ansvaret for pasientene når de kommer til undersøkelse og behandling ved en stråleterapeutisk avdeling. Du må kunne forklare pasientene og de pårørende hvordan slike undersøkelser og behandlinger foregår, og ha et ønske om å gi det enkelte mennesket omsorg og respekt i en teknologisk hverdag.

Hva slags jobb får du?

Med en bachelorutdanning i radiografi får du en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg. De fleste radiografer jobber i helsevesenet, mange av dem på sykehus, i avdelinger for stråleterapi, nukleærmedisin og bildediagnostikk. Mange jobber også ved private røntgeninstitutter.

Radiografutdanningen kan også gi deg et grunnlag for å jobbe med undervisning, forskning, i industriell radiografi eller i firmaer som produserer røntgenutstyr, kontrastmidler og lignende.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du bli godt kjent med arbeidslivet og yrket du utdanner deg til.

Gjennom ferdighetstrening i et sykehus, og praksis ved sykehus og private røntgeninstitutter, vil du få veiledning av radiografer. På denne måten får du både viktig erfaring og blir godt forberedt til jobben. Du vil også møte radiografer fra praksisfeltet som veiledere og undervisere på universitetet.

Som radiografstudent vil du også jobbe med prosjekter i samarbeid med andre  studenter og fremtidige kollegaer ute i praksisfeltet.

Dette lærer du på bachelor i radiografi

Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesning, elektroniske læringsressurser, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening/simulering. Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele utdanningen. I løpet av praksisstudiene får du kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne og profesjonelle yrkesutøvere.

Du skal lære å jobbe med de utfordringer og dilemmaer som preger hverdagen til helsepersonell. Praksisstudiene foregår i ulike helseforetak og røntgeninstitutt i Sørøst-Norge.

Utdanningen gir deg kunnskap om stråling og medisinsk strålebruk, menneskets anatomi, fysiologi, helse og sykdom. Du får også kunnskap om rutiner for strålevern, kvalitetsutvikling og dokumentasjon av utført arbeid. Gjennom studiet vil du også utvikle din evne til etisk refleksjon og få innsikt i viktige føringer i helsevesenet.

Studiet foregår på campus Drammen, der du kan ta del i et voksende og engasjerende studentmiljø. Les mer om studentlivet i Drammen.

to radiografstudenter på USN

5 grunner til å studere radiografi

Teknologi + omsorg = sant! For radiografistudenten Dilan Esmaeili går nemlig pasientomsorg og teknologi hånd i hånd. Hun og hennes medstudent deler sine tanker om hvorfor radiografutdannelsen er så spennende.

Videre utdanningsmuligheter

USN tilbyr:

Andre høgskoler/universiteter tilbyr:

 • Videreutdanning i stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, MR, CT, mammografi og barneradiografi.
 • I tillegg har radiografer adgang til alle tverrfaglige studietilbud for helsepersonell

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av radiografi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har jobbet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

50
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
43.5
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?