Silje Hvaale

Universitetslektor / Programkoordinator
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13012)

CV

Jobberfaring:

Universitetet i Sørøst-Norge

  1. Programkoordinator (August 2020 - Nåværende)
  2. Universitetslektor (Mars 2018 - Nåværende) 

Drammen Vestre Viken HF Radiograf (Oktober 2013 - Juli 2020)

Oslo universitetssykehus - Radiumhospitalet Stråleterapeut (August 2009 - September 2013)

Utdanning:

Universitetet i Sørøst-Norge Universitets- og høyskolepedagogikk emne 1 · (2019)

Universitetet i Sørøst-Norge Universitets- og høyskolepedagogikk Emne 2 · (2019)

Høgskolen i Buskerud og Vestfold Norway Master's degree, Medisinsk Strålebruk · (2011 - 2016)

Høgskolen i Oslo Videreutanning i Stråleterapi · (2008 - 2009)

Høgskolen i buskerud Bachelor's degree, Radiografi · (2005 - 2008)