Merete Jonsrud er sykepleier og jobber ved sykehuset i Vestfold. Som legemiddelansvarlig sykepleier i sin avdeling kjenner hun på et ekstra ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Derfor har hun valgt å ta videreutdanningen Forsvarlig legemiddelhåndtering ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg kjenner på et ansvar om å tilegne meg kunnskap, samt holde meg faglig oppdatert for å kunne jobbe kunnskapsbasert, og ha noe ekstra å bidra med i rollen. Videreutdanningen «Forsvarlig legemiddelhåndtering» er viktig for å bidra til å opprettholde god kvalitet på tjenestene i tråd med retningslinjer og lovverk, sier Merete.

Ta videreutdanning på ett semester

Videreutdanningen er samlingsbasert og tas på deltid i løpet av ett semester. I tillegg til riktig legemiddelhåndtering lærer du blant annet om pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid og juridiske og etiske perspektiver.

Merete trekker særlig fram kvalitets- og forbedringsarbeid som en motivasjon for å ta videreutdanningen, fordi dette også er et fokus i avdelingen der hun jobber.

– Gjennom undervisning og oppgaver har jeg fått mange fine verktøy, og lært mye om hvordan forbedringsarbeid bør og kan gjennomføres i praksis. Dette er svært aktuell og verdifull kunnskap å ta med seg, og kan enkelt omsettes til verdiskapende praksis på arbeidsplassen.

Videreutdanning kan forhindre uønskede hendelser

Lise Gladhus er førstelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og fagansvarlig for videreutdanningen.

– Mange pasienter rammes av uønskede hendelser i forbindelse med legemiddelhåndtering. Det er også mange sykehusinnleggelser som er legemiddelrelaterte. Dette studiet gir kompetanse som kan forebygge dette, sier Gladhus.

Bilde av Lise Gladhus som holder fram en sprøyte

Hun oppfordrer vernepleiere og sykepleiere til å søke.

– Legemiddelhåndtering inngår som en stor del av jobben for sykepleiere og vernepleiere. De har en viktig rolle relatert til å være pådrivere og ansvarlige for gode rutiner. Med dette studiet blir du mer bevisst på hva forsvarlig legemiddelhåndtering innebærer generelt og på egen arbeidsplass, og du får verktøy for forbedringsarbeid, sier Gladhus.

Merete studerer forsvarlig legemiddelhåndtering

Merete Jonsrud er fornøyd med sitt valg om å ta videreutdanningen Forsvarlig legemiddelhåndtering og den nye kunnskapen det har gitt.

– Det var mange inspirerende forelesere og dyktige lærere. Innholdet i emnet er interessant, og temaene favner bredt. Jeg kan trygt anbefale kurset videre, sier Merete.

intensivsykepleiere på usn

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?