Merete Jonsrud er sykepleier og jobber ved sykehuset i Vestfold. Som legemiddelansvarlig sykepleier i sin avdeling kjenner hun på et ekstra ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Derfor har hun valgt å ta videreutdanningen Forsvarlig legemiddelhåndtering ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg kjenner på et ansvar om å tilegne meg kunnskap, samt holde meg faglig oppdatert for å kunne jobbe kunnskapsbasert, og ha noe ekstra å bidra med i rollen. Videreutdanningen «Forsvarlig legemiddelhåndtering» er viktig for å bidra til å opprettholde god kvalitet på tjenestene i tråd med retningslinjer og lovverk, sier Merete.

Ta videreutdanning på ett semester

Videreutdanningen er samlingsbasert og tas på deltid i løpet av ett semester. I tillegg til riktig legemiddelhåndtering lærer du blant annet om pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid og juridiske og etiske perspektiver.

Merete trekker særlig fram kvalitets- og forbedringsarbeid som en motivasjon for å ta videreutdanningen, fordi dette også er et fokus i avdelingen der hun jobber.

– Gjennom undervisning og oppgaver har jeg fått mange fine verktøy, og lært mye om hvordan forbedringsarbeid bør og kan gjennomføres i praksis. Dette er svært aktuell og verdifull kunnskap å ta med seg, og kan enkelt omsettes til verdiskapende praksis på arbeidsplassen.

Etter- og videreutdanning for alle med bachelor i helse- og sosialfag

Mariann Lund, leder for livslang læring ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap, oppfordrer alle med en bachelor innen sykepleie og vernepleie å vurdere denne videreutdanningen.

– En verden i stadig forandring krever at vi hele tiden kan møte nye utfordringer, spesielt i helse- og omsorgstjenestene, med ny og forskningsbasert kunnskap. Du kan godt slå deg til ro med en utdannelse, men du er ikke utlært.

Ved USN finner du mange kurs og videreutdanninger innen helse- og sosialfag, fordelt på tre institutter.

– Videreutdanning er viktig for å holde seg oppdatert på kunnskap og forskning innen sitt fagfelt, for å styrke og utvikle sin personfaglige identitet og forstå eget fagfelt i en verden i rask forandring, sier Lund.

Merete studerer forsvarlig legemiddelhåndtering

Merete Jonsrud er fornøyd med sitt valg om å ta videreutdanningen Forsvarlig legemiddelhåndtering og den nye kunnskapen det har gitt.

– Det var mange inspirerende forelesere og dyktige lærere. Innholdet i emnet er interessant, og temaene favner bredt. Jeg kan trygt anbefale kurset videre, sier Merete.

To operasjonssykepleiere ved USN

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?