Forsvarlig legemiddelhåndtering

Forsvarlig legemiddelhåndtering

Drammen - Deltid

Forsvarlig legemiddelhåndtering er svært viktig for pasientsikkerhet. Studiet vil gi deg mer kompetanse innen risikokartlegging, ansvarsfordeling og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: 23.000,-.
 • Studiepoeng: 15
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Vår 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
Forsvarlig legemiddelhåndtering
Forsvarlig legemiddelhåndtering
Student - forsvarlig legemiddelhåndtering
Merete Johnsen studerte forsvarlig legemiddelhåndtering

Samlinger

Samlingene vil foregå på campus Drammen.

Vår 2023

 • Uke 03: 16. - 17. januar
 • Uke 07: 13. - 14. februar
 • Uke 12: 20. - 21. mars
 • Uke 17: 24. - 25. april

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Eksamen: Mellom samlingene arbeider studentene med obligatoriske studieoppgaver som legges ut på Canvas. Alle oppgavene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Dette lærer du hos oss

 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Juridiske og etiske perspektiv
 • Farmakologi
 • Riktig legemiddelhåndtering (administrasjonsformer, legemiddelfeil etc.
 • Observasjoner og vurderinger ved legemiddelbruk
 • Risikoområder og avviksbehandling
 • Eldre og legemiddelbruk

Derfor tar sykepleieren Merete videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering

Sykepleier Merete Jonsrud har tatt videreutdanning i legemiddelhåndtering. Det anbefaler hun flere med sykepleier- eller vernepleierutdanning å gjøre.

Gjesteforeleser

For å sikre arbeidsrelevans bruker vi gjesteforelesere.

Bevissthet om risiko og det å unngå å skade pasientene er det viktig å fokusere på. Derfor er legemiddelhåndtering et av områdene det er behov for forsterket kompetanse blant sykepleierne. Det å tilberede, gjøre i stand og gi medisiner til pasient er en stor del av arbeidsoppgaver til de fleste sykepleiere, og forskningen vår har vist at det er her to av tre feilmedisinering skjer.

Alma Mulac er gjesteforeleser i forsvarlig legemiddelhåndtering

Alma Mulac er postdoktor i Farmasi ved Universitet i Oslo

 

keyboard_backspace Les mer om sykepleieres utfordringer rundt legemiddelhåndtering i sykepleien.no

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 vår

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelor i sykepleie eller vernepleie.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk