Merete Jonsrud har tatt videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering

Forsvarlig legemiddelhåndtering

Drammen - Deltid

Forsvarlig legemiddelhåndtering er svært viktig for pasientsikkerhet. Studiet vil gi deg mer kompetanse innen risikokartlegging, ansvarsfordeling og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 25.000,-. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Vår 2024

 • Uke 07: 13. - 14. februar - Campus Drammen
 • Uke 11: 12. mars - Digital samling
 • Uke 15: 09. april - Campus Drammen
 • Uke 19: 07. mai - Digital samling

Eksamensperiode: 7. mai - 04. juni 2024.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Eksamen: Mellom samlingene arbeider studentene med obligatoriske studieoppgaver som legges ut på Canvas. Alle oppgavene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Forsvarlig legemiddelhåndtering

Dette lærer du hos oss

 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Juridiske og etiske perspektiv
 • Farmakologi
 • Riktig legemiddelhåndtering (administrasjonsformer, legemiddelfeil etc.
 • Observasjoner og vurderinger ved legemiddelbruk
 • Risikoområder og avviksbehandling
 • Eldre og legemiddelbruk

Videreutdaninng for sykepleiere og helsefag

Derfor tar sykepleieren Merete videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering

Sykepleier Merete Jonsrud har tatt videreutdanning i legemiddelhåndtering. Det anbefaler hun flere med sykepleier- eller vernepleierutdanning å gjøre.

Gjesteforeleser

For å sikre arbeidsrelevans bruker vi gjesteforelesere. Alma Mulac er gjesteforeleser på videreutdanningen. 

Hun påpeker viktigheten ved at sykepleiere og vernepleiere har nødvendig kompetanse innen forsvarlig legemiddelhåndtering: – Det å tilberede, gjøre i stand og gi medisiner til en pasient er en stor del av arbeidsoppgaver til de fleste sykepleiere, og hennes forskning har vist at det er her to av tre feilmedisinering skjer. 

Bevissthet om risiko og det å unngå å skade pasientene er det viktig å fokusere på. Derfor er legemiddelhåndtering et av områdene det er behov for forsterket kompetanse blant sykepleierne.

Alma Mulac er gjesteforeleser i forsvarlig legemiddelhåndtering

 

Alma Mulac er postdoktor i Farmasi ved Universitet i Oslo

 

keyboard_backspace Les mer om sykepleieres utfordringer rundt legemiddelhåndtering i sykepleien.no

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 vår

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelor i sykepleie eller vernepleie.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk