Slåtten er dosent i organisasjon og ledelse, og har forsket særlig mye på Human Resource Management. Han vet mye om hvordan ledere kan påvirke en organisasjon, ikke minst i så usikre tider som vi har vært gjennom de siste årene.

– Vi har en klar ambisjon om at dette masterprogrammet skal ruste deg til å være forberedt på utfordringer som du enda ikke har møtt.

Kåre Slåtten sier ledere skal være komfortable med å stå i situasjoner preget av usikkerhet og kompleksitet. Gjennom en executive master skal man gi seg selv tid og rom til å reflektere over områder som man tidligere kanskje har tatt for gitt.

Forskjellen på en Executive Master og en "vanlig" master

Slåtten forteller at USNs Executive Master of Management er en fleksibel og erfaringsbasert master. Hovedforskjellen fra en "vanlig" mastergrad er altså at den er erfaringsbaser. Studiet bygger på tradisjonelle kjerneelementer fra økonomiske, administrative og ledelsesorienterte fag.

– I tillegg har vi bransjespesifikke emner rettet mot ulike konkrete kontekster. Vi har også en god portefølje av spesialiserings-emner der du fritt kan velge de emnene du er interessert i.

Sett sammen din egen mastergrad

Du setter sammen din egen mastergrad med de emnene som passer deg og din virksomhet best. Du kan velge å søke opptak til hele masterutdanningen, eller velge å søke opptak til et enkeltemne.

Executive Master of Management er en solid lederutdanning som er relevant for deg og karrieren din, både dersom du vil søke nye muligheter eller avansere i nåværende virksomhet.

Det at du selv kan velge blant flere emner du vil ha i masteren din, gjør deg unik overfor potensielle arbeidsgivere.

I studiet vil du også bli kjent med studenter fra andre virksomheter. Det kan gi deg verdifull innsikt i andres erfaringer, i tillegg til at du utvider nettverket ditt.

 

Sahra Krcic er kvalitetsrådgiver og har startet på en Executive Master på USN. 

– Jakten etter kunnskap gir inspirasjon, endringskompetanse og hverdagsglede!