Executive Master of Management

Executive Master of Management

Drammen - Deltid

Ta lederutdanning i kombinasjon med jobb. Studiet kobler erfaringen din fra arbeidslivet sammen med kunnskap på høyt akademisk nivå, i en master som gjør deg rustet for fremtidens utfordringer.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Master
 • Kostnader: Kr. 39.000,- pr 15 studiepoengsemne. For masteroppgave på 30 stp er prisen kr. 59.000,-
 • Studiepoeng: 90
 • Søknadsfrist: Løpende opptak til studiet er fulltegnet. Enkeltemner har egne søknadsfrister.
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
Legg varsel i kalenderen min

Sett sammen din egen mastergrad

Du setter sammen din egen mastergrad med de emnene som passer deg og din virksomhet best. Mastergraden består av 90 stp. Du velger selv tre emner blant flere kjerne- og profilemner som hvert er på 15 stp. Du avslutter mastergraden med metodeemnet «Innsikt og analyse» på 15 stp, og fordyper deg i et skriftlig arbeid med en masteroppgave på 30 stp.

Du kan velge å søke opptak til hele masterutdanningen, eller opptak til et enkeltemne.

 

Modell for oppbygging av Excecutive Master of Management

Kjerneemner

Minst ett emne må velges:

Profilemner

Minst ett emne må velges:

Obligatoriske emner 

Hvorfor velge oss?

 • Små klasser med nærhet til faglærer
 • Bygg et nettverk med andre profesjonelle medstudenter
 • Nærhet til arbeidslivet i regionen

Møt dagens og fremtidens utfordringer

Møt dagens og fremtidens utfordringer, og stå sterkere som leder med en Executive Master of Management fra USN Handelshøyskolen! Vi gir gi deg kunnskap som hjelper deg med å løse problemer slik vi kjenner dem i dag, men du vil også bli rustet for morgendagens utfordringer som du enda ikke har møtt.

 

– Gjennom Executive Master of Management får du verktøy til å utvikle lederferdighetene dine.

Dosent Kåre Slåtten, programkoordinator for Executive Master of Management.

 

Nærhet til arbeidslivet

Executive Master of Management er en solid lederutdanning som er relevant for deg og lederkarrieren din, både dersom du vil søke nye muligheter eller avansere i nåværende virksomhet.

Det at du selv kan velge blant flere emner du vil ha i masteren din, gjør deg unik overfor potensielle arbeidsgivere.

I studiet vil du også bli kjent med studenter fra andre virksomheter. Det kan gi deg verdifull innsikt i andres erfaringer, i tillegg til at du utvider nettverket ditt.

 

 

– Det er krevende å studere ved siden av jobb, men jeg bruker det jeg lærer underveis i min daglige ledelse.

Torill Sorte, Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt.

 

Utgående studiemodell

Det tilbys en overgangsordning for studenter som har tatt ett emne på 30 stp, og for studenter som har tatt to emner som til sammen utgjør 60 stp i utgående studiemodell. Det er kun studenter i utgående studiemodell som kan søke på disse emnene nedenfor:

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.

Legg varsel i kalenderen min